Til hovedinnhold
Norsk English

CCUS ZEN - Zero Emisson Network

CCUS ZEN sitt formål er å bidra til akselerert implementasjon av CCUS i hele Europa ved å muliggjøre gjensidig, kontinuerlig læring mellom ulike interessenter og mellom europeiske regioner, ved å trekke på lærdom fra pågående og tidligere prosjekter, og skape en felles forståelse av oppdragskritiske implementeringselementer som trenger virke sammen, og bygge et sammenhengende økosystem av CCUS-aktører i Europa som er i stand til på en troverdig måte å levere det nødvendige bidraget til europeisk klimapolitikk.

Kontaktperson

CCUS ZEN (Zero Emission Network) er et EU prosjekt som har som mål å bidra til å redusere CO2-utslipp fra industriklynger og knutepunkter i Europa ved å bygge nettverk og dele kunnskap og erfaring om CCUS. SINTEF er, med sin erfaring innen CCS, koordinator for både prosjektet og nettverket, som i dag består av 14 partnere og over 40 nettverkspartnere fra 16 land i Europa.

Det overordnede målet for CCUS ZEN er akselerert distribusjon av CCUS i hele Europa, som vil bli oppnådd ved å:

  • Dele kunnskap og spre informasjon som er viktig for interessenter for å ta informerte beslutninger om CCUS
  • Utvikle spesifikke og handlingsrettede planer for utvikling av CCUS verdikjeder

Siden CCUS-utviklingen rundt Nordsjøen (NS)-regionen er relativt moden, vil CCUS ZEN utnytte denne utviklingen som beste praksis for utvikling av nye CCUS-verdikjeder i de for tiden underutviklede Østersjøen (BS) og Middelhavsregionen (MS). Mens CCUS-verdikjeder, det vil si hele veien fra CO2-fangst til transport til eventuell lagring eller utnyttelse, i dag kan realiseres, er industrien fortsatt i startfasen og mange problemer må løses for å oppnå den raske distribusjonen som kreves.

Bilde fra prosjektets kick-of hos Technip Energies

Partnerne i nettverket har bred kompetanse og kunnskap på tvers av CCUS-verdikjeden og ulike deler av CCUS-infrastruktur, slik som havner, transport, skip, rørledningsindustrien, energi og CO2-lagring.

Partnere

 

Prosjektet CCUZ ZEN har mottatt finansiering fra EUs Horizon Europe forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 10107569.

Se nettsiden for prosjektet CCUS ZEN for mere informasjon

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Utforsk fagområdene