Til hovedinnhold
Norsk English

Lang vei til sykehuset? Nå kan digitale helserom snu oppned på norsk helsetilbud

Ill.: Shutterstock
I Norge bor mange langt unna sykehus og kommunale helsetjenester. På Helgeland utforskes en helt unik løsning som skal bringe helsetilbudet nærmere der folk bor.

Hva om du som pasient kan få helsetjenester i hjemmet eller i et «helserom» i nærheten? Ikke bare med nye digitale løsninger, men med støtte fra lokalt helsepersonell? Det kan nå bli en virkelighet, men først må vi forklare hva et helserom er.  

Rom for helse 

Et helserom er et konkret rom i et lokalsamfunn, for eksempel på legekontoret, på sykehjemmet eller i en annen kommunal bygning. Prosjektet ved navn «Helserom Helgeland – Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging», støttet av Forskningsrådet skal teste ut hvordan disse rommene utstyrt med medisinsk utstyr og teknologi kan gi pasienter og pårørende en sømløs opplevelse i møte med både kommunen og helseforetaket. Det skal også gi fleksible løsninger for tilgang til kompetanse og utstyr. I et helserom kan pasienten motta helsehjelp som ikke kan gis i hjemmet, slik som tilgang til større medisinsk utstyr, målinger og prøvetaking. Rommene vil også kunne tilrettelegge for videomøter med både pårørende, spesialist- og primærhelsetjeneste, samt kurs og opplæring. 

Redusert reisebelastning  

 -Visjonen for dette prosjektet er å organisere helsetjenester på en måte som sørger for at pasienter får et likeverdig helsetilbud uavhengig om de bor i et øysamfunn i havgapet eller et steinkast fra et kommunesenter eller et universitetssykehus. Helsehjelpen skal komme til innbyggerne ved hjelp av teknologi, faglig støtte og kompetanseoverføring, sier Merete Rørvik som leder prosjektet på vegne av Helseavdelingen i SINTEF. 

Hør også Merete Rørvik snakke om prosjektet i Frokostradio på NRK P1+ her.

Innovasjonen i prosjektet Helserom Helgeland ligger ikke først og fremst i å utvikle ny teknologi, men snarere å utvikle en avansert og bærekraftig tjenestemodell. Innovasjonen representerer et betydelig potensial for verdiskaping for pasientene, helsetjenesten og samfunnet. Ifølge Rørvik vil løsningen vil være overførbar nasjonalt og internasjonalt. 

Menneskelig tilstedeværelse 

Rommene skal dog ikke være tomme og fri for "the human touch". Tanken er at lokalt helsepersonell skal bidra til å «menneskeliggjøre» digital avstandsoppfølging i helserommene. Det skal de gjøre ved å være til stede for å hjelpe pasienter og pårørende med bruk av teknisk utstyr, samt bidra med lokal oppfølging under eller etter konsultasjonen. 

–Norske studier av digital samhandling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten har vist at kommunikasjonen mellom tjenestene styrkes og at koordineringen av tjenesten blir bedre. Innovasjonsprosjektet er godt forankret i, og vil være et viktig bidrag til, den pågående nasjonale satsingen på helsefellesskap og avstandsoppfølging av kronisk syke, sier samhandlingssjef i Helgelandssykehuset Knut Roar Johnsen. 

SINTEF på Helgeland  

For to år siden tok Helgelandssykehuset kontakt med industrien og lokale teknologibedrifter for å utforske mulighetene for samarbeid og synergier. Siden da har daglig leder Stein Espen Bøe i SINTEF Helgeland AS vært påkoblet flere forsknings- og utviklingsinitiativ i samarbeid med Helgelandssykehuset, han forteller: 

–Med ny teknologi er det også behov for å arbeide og organisere tjenestene på nye måter, og dette er ofte mer krevende endringer enn selve teknologiimplementeringen. Jeg er veldig glad for at Helgelandssykehuset og kommunene vil samarbeide med et tverrfaglig team fra SINTEF for å finne de beste løsningene for Helgeland. Han får støtte av konserndirektør Morten Dalsmo.  

–Dette er et viktig prosjekt for SINTEF og et glimrende eksempel som vi både forsker og satser på innen helse og velferd. Vi ser frem til å samarbeide med Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland for å gi pasienter og pårørende gode helsetjenester der de er, sier Morten Dalsmo, konserndirektør for SINTEF Digital. 

Kontaktperson for FoU-aktiviteten:

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

  • SINTEF AS vil lede FoU-aktiviteten i prosjektet og vil bidra med kompetanse innen e-helse, tjenestedesign, interaksjonsdesign, endringsledelse-/organisasjonsutvikling, behovsdrevet innovasjon og samfunns-helseøkonomiske beregninger. 
  • Samarbeidspartnere er Helgelandssykehuset HF, Brønnøy, Rødøy, Dønna og Vefsn kommune, SINTEF AS og CheckWare AS  
  • Prosjektet starter opp i mars 2021. 
  • Lenke til Helgelandssykehusets informasjon om prosjektet.