Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU og SINTEF sjøsatte nytt forskningsanlegg i Trondheimsfjorden

26.oktober ble den første av to observasjonsbøyer satt ut ved Munkholmen rett utenfor Trondheim. Forskningsbøyen skal samle inn og kommunisere ut data i sanntid fra Trondheimfjorden.

Bøyene vil foreta kontinuerlige målinger av havmiljødata, som kan brukes til mange applikasjoner, inkludert til økt miljøforståelse, testing av havsensing teknologi, utdanning og vitenskapelig kommunikasjon, samt og til å støtte lokal miljøpolitikk.

Bøyen vil ha en rekke funksjoner, inkludert partikkelavbildning, akustisk kommunikasjon og et "plug-and-play"-grensesnitt for tilpassede sensorer. Den vil også kunne måle alt fra plast- og gassinnhold i vannet til å ta bilder av organismer som er usynlig for det blotte øyet, slik som planteplankton. Forskningsmulighetene med disse bøyene er mange.

Dataene som samles inn, vil gjøres tilgjengelig i sanntid for alle som er interessert via en digitalplattform hvor brukerne kan hente ut informasjon.

Den andre bøyen vil sjøsettes utenfor Ingdalen i Orkland kommune forhåpentligvis senere i høst. Munkholmenbøyen har en diameter på omtrent 5 meter og veier cirka 17 tonn, og Ingdalen-bøyen har en diameter på omtrent 2 meter. Størrelsen legger til rette for kraftproduksjon via solcelle-, vind- og reservebrenselceller, og plass til de mange sensorene og eksperimentene de skal brukes til.

Bøyene inngår i OceanLab som vil bli en av verdens mest avanserte plattformer for datainnsamling for havforskning. OceanLab er en ny og topp moderne nasjonal forskningsinfrastruktur som etableres i Trondheim, Hitra/Frøya og Ålesund, et samarbeid mellom SINTEF og NTNU, finansiert av Norges forskningsråd.

Bøyene legger til rette for havmiljøforskning og utvikling av sensorteknologi, og vil være tilgjengelig for brukere over hele verden. Det er et dynamisk feltlaboratorium som oppmuntrer til samarbeid på tvers av forskningsmiljøer og vitenskapelige disipliner innen teknologiutvikling og testing av løsninger for autonome operasjoner og havøkosystemovervåkning.

Om OceanLab

OceanLab/FjordLab er fullskala feltlaboratorier for forskning, utvikling og innovasjon for marin teknologi og vitenskap. Infrastrukturen konsentreres rundt tre hav- og fjordområder (hubber), Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund, som vil bli instrumentert med sensorer og annen e-infrastruktur nødvendig for fullskala testing. Fullskala tester gir mulighet til å se det komplette bildet for operasjoner over lang tid. OceanLab/FjordLab er en del av Ocean Space Centre.

En av de viktigste prioritetene til OceanLab, som inkluderer hubber for autonome skip, akvakultur og undervannsrobotikk, er å gi kunnskap og midler for å støtte det blå/grønne skiftet. Observatorium-hubben vil være en plattform for rask utvikling og prototyping av sensorer og marin teknologi. Dette vil gi brukerne enkel og rask tilgang til testanlegg og telemetri-koblet digital infrastruktur og flere hundre meter med vanndybde. I løpet av infrastrukturens 10-årige driftsperiode vil den støtte mange nye innovasjoner og oppstarter for testing og verifisering av ulike konsepter.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson