Til hovedinnhold
Norsk English

Skal pilotere nullutslippsløsninger for maritim transport

Foto: Viridis Bulk Carriers AS
SINTEF og industripartnere har fått millionbevilgning for tre Pilot-E-prosjekter. Prosjektene skal utvikle og pilotere nye løsninger for utslippsfri maritim transport og hydrogen.

- Det er stor konkurranse om Pilot-E prosjektene, og disse tildelingene er en stor anerkjennelse av SINTEFs kompetanse innen maritimt og hydrogen, sier Trond Johnsen, maritim markedssjef i SINTEF.

Utslippsfri transport til sjøs

De tre prosjekter skal bidra til å redusere utslipp fra sjøtransport. Det første vil sørge for standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring, det andre er et hydrogenknutepunkt og det tredje blir det første lasteskipet i en flåte som skal gå på ammoniakk som drivstoff. Disse prosjektene vil sammen sørge for at man nå i større grad kan ta i bruk ammoniakk som drivstoff og at fartøyene bygges, og samler vareeiere som vil frakte varene sine utslippsfritt til sjøs.

- Våre industripartnere er fremoverlente og ressurssterke, og har gjennom disse prosjektene ambisjoner om å ta løsningene helt frem til full-skala pilotering. Det er veldig spennende for SINTEF å kunne være med å ta forskningsresultater helt frem til ferdig produkt, forteller Trond Johnsen.

Tre prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og hydrogen

1. FlexBulk (Viridis med prosjektpartnere): Tildeles 13,8 millioner kroner til utvikling, bygging og sjøsetting av det første ammoniakkfraktskip i en mindre flåte. Skipet skal benytte grønn ammoniakk som drivstoff. Prosjektet vil utvikle og ta i bruk en innovativ løsning for bruk av ammoniakk og et drivstoffeffektivt skipsdesign.

- SINTEF ser frem til å finne nye løsninger for skip for bulktransport i FlexBulk-prosjektet. Den kombinerte kunnskapen og kompetansen I konsortiet gir en utmerket platform for å utvikle robuste løsninger for markedet, sier Anders Valland, forskningsleder i SINTEF Ocean.

2. HySupply (Heidelberg med partnere): Tildeles 8,5 millioner kroner til utvikling av standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring. Dette skal gjøres i et stort konsortium teknologiselskaper og et bredt spekter med vareeiere som skal ta i bruk og skalere utslippsfrie løsninger.

- Vi ser fram til å bidra til å skape et fungerende marked for hydrogen langs norskekysten som partner i HySupply-prosjektet. Gjennom aktiv bruk av vår erfaring og software på området, skal SINTEF identifisere de best egnede løsninger i ulike faser som skal sikre at hydrogen blir et konkurransedyktig drivstoff i maritim transport, sier Steffen Møller-Holst, markedsdirektør i SINTEF Industri.

3. H2nærnode (Green H med partnere): Tildeles 5,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. I prosjektet vil de utnytte egnede lokasjoner for å bringe frem hydrogen for ulike formål, samtidig som sidestrømmer fra produksjonen tas i bruk og dermed bedrer økonomien knyttet til fremstilling av hydrogen.

- Med nærheten til mange ulike sluttbrukere av hydrogen, samt avtakere for overskuddsproduktene varme og oksygen, vil vi med H2nærnode-konseptet knytte sammen maritim sektor og landbasert industri i et unikt hydrogennettverk i Bodø med direkte tilknytning til produksjonen. Det vil være et stort potensial for synergier i nettverket gjennom bruk av både komprimert og flytende hydrogen, sier Ingrid Snustad, forsker i SINTEF Energi.

- Disse prosjektene føyer seg i det som i løpet av de siste årene har blitt en omfattende SINTEF-portefølje av nasjonale og internasjonale prosjekter på nullutslipp i maritim transport, avslutter Trond Johnsen.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson