Til hovedinnhold
Norsk English

Behov for rask og gjennomgripende omstilling uten historisk sidestykke

Her er SINTEFs innspill til revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Revidert langtidsplan skal sette kursen for norsk politikkutvikling og investeringer innenfor forskning og utdanning i årene frem mot 2032. Et tiår med behov for rask og gjennomgripende omstilling uten historisk sidestykke. I 2032 skal FNs bærekraftsmål være gjennomført, utslippene av klimagasser i EU skal være redusert med minst 55 prosent, og vi skal være på vei mot klimanøytralitet i 2050. Utarming av naturmangfold må være bremset kraftig, og i Norge må vi ha kommet svært langt i omstillingen av vår petroleumsøkonomi og i digitalisering av vårt samfunn. Dette er ikke nytt, men alvoret har definitivt blitt mer åpenbart for alle.

Dette er det alvorlige bakteppet som danner utgangspunkt for SINTEFs innspill til planarbeidet som ble levert 10. september. I innspillet slås forskningens betydning i denne omstillingskrisen fast, men det pekes også på utfordringer som må løses dersom den norske forskningssektoren skal kunne levere på de behovene, men også mulighetene, som ligger foran oss. Vi mener dette krever en historisk opptrapping av investeringene i forskning og innovasjon. Bare på den måten kan vi lykkes med å skalere opp løsninger og skape storskala næringsutvikling som gir arbeidsplasser vi i Norge kan leve av gjennom et grønt skifte som vil påvirke alle verdens markeder. Revidert langtidsplan legges frem høsten 2022. SINTEF ser frem til viktige diskusjoner om innretning og innhold i planen de kommende månedene.

Se hele innspillet her (pdf).

Kontaktperson