Til hovedinnhold
Norsk English

16 millioner til forskning på helsefremmende stedsutvikling

Bilde av en kvinne foran et stort bygg.
Direktør Hege Hidle Aaser i Linstow Helse, som leder prosjektet «Building Health – Helsefremmende stedsutvikling», skal sammen med SINTEF utvikle ny kunnskap om hvordan bygg og nærmiljø kan stimulere til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, mestring og trygghet. Foto: Anita Arntzen, KONTRA Produksjon/Linstow.
Sammen med eiendomsselskapet Linstow skal SINTEF utvikle ny kunnskap om hvordan bygg og nærmiljø blir helsefremmende i praksis. Prosjektet får 16 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd.

- Målet er bomiljø og nærområder som stimulerer til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, mestring og trygghet blant innbyggere og brukere. Vi vil se på hva som motiverer og engasjerer innbyggere til en aktiv livsstil uavhengig av kjønn, alder og funksjonsnivå, og dermed hvordan tilrettelegging av fysiske omgivelser må skje, sier direktør Hege Hidle Aaser i Linstow Helse, som leder prosjektet «Building Health – Helsefremmende stedsutvikling». SINTEF er forskningspartner.

- Vi vil også se på hvordan tilretteleggelser i fysisk miljø kan bidra til å utsette eller redusere behov for omsorgstjenester, for eksempel for eldre med og uten kognitiv svikt, sier Aaser.

- Vil utgjøre en reell forskjell i samfunnet

Prosjektperioden strekker seg over fire år. I løpet av denne perioden skal Linstow og SINTEF utvikle helsefremmende fysiske og sosiale løsninger, som skal integreres i fremtidige eiendoms- og stedsutviklingsprosjekter gjennom nye arbeidsprosesser støttet av teknologi.

- Dette er et spennende forskningsprosjekt som vil kunne utgjøre en reell forskjell i samfunnet. Vi vil utvikle ny kunnskap om hvordan steder blir helsefremmende i praksis, og hvordan eiendomsutvikling kan være med på å skape synergier mellom stedsutvikling, folkehelse og innovasjon i omsorgsektoren, sier forsker Jenny M. Bergschöld i avdeling Helse i SINTEF Digital og leder for forskningsaktivitetene i Building Health.

Vil komme samfunnet og den enkelte til gode

Prosjektet har en ramme på 32 millioner kroner, hvorav 16 millioner kroner er tildelt i støtte fra Forskningsrådet.

-Den støtten vi har fått fra Norges Forskningsråd til arbeidet vårt innen helse og eiendomsutvikling, er motiverende og viser at vi er på rett vei. Resultatet av dette forskningsprosjektet vil kunne sette Linstow i stand til å tilby helt nye produkter i markedet, som vil komme både samfunnet og den enkelte bruker til gode, sier Per Mortensen, konsernsjef i Linstow.

Det er etablert en ressursgruppe i forskningsprosjektet bestående av Lillestrøm og Larvik kommune, Nordic Office of Architecture og Universell Utforming AS. Linstow ønsker å ta i bruk FoU-resultater i forbindelse med utvalgte pågående prosjekter, som utvidelsen av Romerike Helsebygg i Lillestrøm og utviklingen av en helt ny bydel i Stavern, Sjøparken Agnes.

Du kan lese mer om prosjektet i Linstows pressemelding her.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Building Health

Prosjektvarighet:

01.01.2021 - 31.12.2026

Kontaktperson:

Stine Hellum Braathen

Utforsk fagområdene