Til hovedinnhold
Norsk English

Ocean Space Centre er et stort steg nærmere realisering

Illustrasjon av Ocean Space Centre, laget av Snøhetta
I forrige uke leverte Statsbygg forprosjektet for utbygging av Ocean Space Centre til Nærings- og fiskeridepartementet. Samtidig er det landet midlertidige løsninger for NTNU og SINTEF Ocean i byggeperioden.

Ocean Space Centre skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet. 52.000 kvadratmeter med våte og tørre laboratorier med havbasseng, sjøgangsbasseng, undervisningslokaler og -laboratorier og kontor- og møtelokaler skal bygges på Tyholt i Trondheim. I tillegg omfatter prosjektet Fjordlab - avansert forskningsutstyr og sensorer i Trondheimsfjorden, på Hitra, Frøya og ved Ålesund, som kommuniserer med laboratoriene på Tyholt. 

Gitt en investeringsbeslutning på statsbudsjettet for 2022, ligger alt til rette for byggestart om et drøyt års tid. 

Staten, ved NTNU, skal være eier av OSC, mens SINTEF blir leietaker. Driften vil skje i tett samarbeid mellom NTNU og SINTEF. Etter et forprosjekt som har vart i to år ble forprosjektet overlevert fra Statsbygg til Nærings- og fiskeridepartementet 1. mars. 

– Om vi lykkes i å realisere Ocean Space Centre slik det er beskrevet i forprosjektet skal vi være veldig fornøyd. Alt ligger til rette for at dette blir det forskningssentret i verdensklasse som både vi og regjeringen ønsker seg. Vi trenger dette sentret for at Norge skal fortsette å være en ledende havnasjon, og vi trenger det nå. Skal vi lykkes med den grønne omstillingen av norsk økonomi må vi utnytte mulighetene som ligger i havrommet. Da må vi være verdensledende på forskning og innovasjon, sier administrerende direktør Vegar Johansen i SINTEF Ocean. 

 
Midlertidige lokaler 

SINTEF-konsernet har nylig kjøpt Torgardsveien 12 og NTNU har signert kontrakt på leie av Jonsvannsveien 82.  

Dette skal sikre at ansatte og studenter ved Institutt for Marin Teknikk og SINTEF Ocean har gode arbeidsvilkår også i perioden Ocean Space Centre bygges på Tyholt. Dersom tidsplanen for OSC holdes vil innflytting i de midlertidige lokalene skje sommeren 2022. 

Stort engasjement omkring utbyggingen 

Planprogrammet for byggeprosjektet på Tyholt er nå under kommunal behandling i Trondheim kommune og har skapt stort engasjement blant omgivelsene. Naboene er opptatt av hvordan friområdet Spruten kan rammes av utbygging i området. 

– Vi har levert inn et planprogram for utbyggingen, og vi hadde et nabomøte på Tyholt forrige uke. Vår foreløpige plan inneholder en universell gangvei på Valentinlyst, og vi har skjønt at noen av naboene mener dette kommer i konflikt med akebakken. Nå er planforslaget ute til høring, og vi setter pris på alle merknader som kommer inn. Vi vil svare opp alle merknader som kommer inn, og deretter blir det opp til bystyret i Trondheim å vedta den endelige planen, sa Statsbygg sin prosjektleder Simen Bakken til Adresseavisen 9. mars. 

– Vi har selvsagt lagt merke til at det er mye engasjement omkring selve utbyggingen, og bekymringene omkring hvordan dette påvirker Spruten. Vi (NTNU og Sintef) opplever at Statsbygg i dette prosjektet er lydhøre og opptatt av å finne gode løsninger. Vi håper og tror at de vil gjøre det også i dette tilfellet, sier Olav Bolland. 

 

 

Om Ocean Space Centre 

Ocean Space Centre planlegges som et nytt forskningssenter i Trondheim, og skal bidra til omstilling, innovasjon og ny kompetanse. Ocean Space Centre vil være tilpasset fremtidens næringsliv og nye utdanningsbehov. Målsetningen med etableringen av Ocean Space Centre, er å sikre verdiskaping og en konkurransedyktig norsk havnæring.

Nye undervisnings- og forskningsarealer med høyteknologiske fasiliteter og forsøkslaboratorier, vil bidra til innovasjon og utvikling for norsk og internasjonal havnæring
. 


Veien videre 

  • Mai-juni 2021: Ekstern kvalitetssikring (KS2) av forprosjektet i henhold til Statens kvalitetssikringsordning. 
  • September 2021: Ferdig behandlet reguleringsplan i Trondheim kommune. Stadfestet reguleringsplan er en forutsetning for investeringsbeslutning i Stortinget.  
  • Oktober 2021: Mulig finansiering i regjeringens forslag til statsbudsjett
  • Desember 2021: Endelig investeringsbeslutning i Stortinget
  • 2022: Gitt investeringsbevilgning: Prosjektstart i januar med byggestart i april

Utforsk fagområdene

Kontaktperson