Til hovedinnhold
Norsk English

Kom nærmere!

Paraplygata
Illustrasjonsfoto: Solvår Wågø/SINTEF
Under pandemien har vi alle følt på at vi savner å være sammen med andre mennesker, kunne gjøre ting sammen og bare møtes spontant. Nå kommer samfunnet forhåpentlig snart tilbake til normalen, og Geminisenteret for helsefremmende arkitektur og omgivelser (HelsA) inviterer til kickoff i Trondheim. Tema er hvilke utfordringer og muligheter vi har knyttet til byene og tettstedene våre.

Vi har gjennom det siste året blitt veldig flinke til å holde avstand. Vi har lært oss hva kohorter er, og det har vært strenge regler for antall besøkende i hjemmene våre.  Nå er det viktigere enn noen gang at vi tar byen, uterommene og samhandlingen tilbake.

– Geminisenteret HelsA er et senter for forskning og utvikling innen helsefremmende arkitektur og omgivelser. Nå inviterer vi til et faglig arrangement på Rockheim der vi ønsker å sette fokus på hvordan omgivelsene påvirker oss, og helseeffektene av nærmiljø, byer og nabolag som legger til rette for å bevege seg til fots og for at mennesker kan møtes, sier SINTEF-forsker Solvår Wågø.

Arrangementet "Kom nærmere" handler om å vise hvordan arkitektur kan skape endring, og hvilke muligheter vi har gjennom inkluderende og helende arkitektur i byplanlegging, samfunnsplanlegging, eldre- og rusomsorg, til å gi mennesker muligheter til å møtes, se hverandre og være sammen.

– Mennesker trenger mennesker, og byene trenger mennesker og møtesteder, sier Wågø, som oppfordrer alle som er opptatt av byutvikling, mennesker og sosiale fellesskap til å melde seg på arrangementet på Rockheim.

Innlederne er profilerte forskere, og panelet vil i tillegg bestå av kunnskapsressurser fra universiteter, kommuner og organisasjoner. Det vil også være mulig å følge arrangementet digitalt. 

Geminisenteret HelsA ledes av SINTEF, NTNU og NTNU Samfunnsforskning.

Her kan du se opptak fra seminaret
Her kan du se opptak fra seminaret

Kontaktperson