Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF blir partner i Senter for digitalt liv Norge

Seniorforsker Hanne Haslene-Hox er SINTEFs representant i DLN-senterets ekspertgruppe. Foto: Ida Eir Lauritzen/SINTEF
Senteret digitalt liv Norge er et tiltak som skal stimulere til samarbeid mellom akademia og industri. Nå er SINTEF en av sju partnere i en nasjonal kompetansehub for transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon.

Senter for digitalt liv Norge (DLN) gi norsk bioteknologisk forskning og utdanning et løft, og øke innovasjon og verdiskaping for samfunnet. Her samarbeider akademia (NTNU, UiO og UiB) med representanter fra partnerinstitusjonene, deriblant SINTEF. En viktig oppgave for ekspertgruppen er å forankre senterets aktiviteter i egen institusjon.

­­– Som forskningsinstitutt kan SINTEF særlig bidra til anvendt bioteknologisk forskning, innovasjon og industrisamarbeid. Jeg ser frem til å bidra til senterets videre utvikling, sier seniorforsker Hanne Haslene-Hox.

I februar 2021 gikk senteret over i neste fase, DLN 2.0, der de bygger videre på de 35 eksisterende Digitalt liv-prosjektene. Nå skal det arbeides mer for å dekke behovet om økt tverrfaglighet, forskningsdata og verktøy.

– Det er et behov for å kombinere flere teknologier sammen for å kunne løse store samfunnsutfordringer. Metodene våre er generiske, og disse kan brukes for å løse utfordringer ut over de tradisjonelle rammene, alt fra miljø og sirkulærøkonomi til mat og helse, forteller Hanne Haslene-Hox.

DNL ble etablert i 2016 og er finansiert av Norges forskningsråd gjennom det strategiske initiativet "Digital Life – convergence for innovation". DLN-senteret er tilknyttet en rekke forskningsprosjekter , der SINTEF er involvert i flere, blant annet InBioPharm.

Hjemmeside Centre for Digital Life Norway

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.06.2021 - 01.06.2026

Kontaktperson:

Hanne Haslene-Hox

Kontaktperson