Til hovedinnhold
Norsk English

Oppstart for internasjonalt forskningssenter innen vindkraft

TRONDHEIM – Forskningssenteret NorthWind, som skal forske på vindkraft, hadde oppstart i dag med sin første generalforsamling. Senterets mål er å gjøre vindkraft billigere, mer effektiv og mer bærekraftig. Et primært fokusområde blir havvind.

Senterleder og sjefforsker hos SINTEF, John Olav Tande, sier at store kostnadskutt er innen rekkevidde for både flytende og bunnfaste vindparker til havs, men at kuttene kommer ikke av seg selv:

"Hovedveien til suksess for havvind er som et rep bestående tre tråder: utbygging, forskning og innovasjon. I NorthWind skal vi bidra til nettopp styrke to av trådene, nemlig forskning og innovasjon."

Når det gjelder den siste tråden, utbygging, kom det gode nyheter forrige uke, da Olje- og energidepartementet avslørte i en stortingsmelding at de går for storskalautbygging av havvind.

NorthWind samler over 50 partnere fra forskningsinstitutter og industri over hele verden. Senteret ledes av SINTEF, med forskningspartnere NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet), NINA (Norsk institutt for naturforskning), NGI (Norges Geotekniske Institutt) og UiO (Universitetet i Oslo).

NorthWind er finansiert gjennom partnerne og Norges forskningsråds ordning Forskningssentre for miljøvennlig energi.

Finn ut mer om NorthWind ved å besøke nettsiden: www.northwindresearch.no

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME NorthWind

Prosjektvarighet:

01.01.2021 - 31.12.2029

Kontaktperson:

John Olav Giæver Tande

Utforsk fagområdene

Kontaktperson