Til hovedinnhold
Norsk English

Ny rammeavtale mellom NTNU og SINTEF sikrer grunnlaget for omstilling og bærekraft

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og rektor Anne Borg signerer den nye rammeavtalen
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og rektor Anne Borg styrker samarbeidet mellom SINTEF og NTNU. Her fra signeringen av den nye rammeavtalen. Foto: Sondre A. Yggeseth/NTNU
Torsdag 4. mars signerte konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og rektor Anne Borg en ny samarbeidsavtale mellom sine to institusjoner. Avtalen ble signert samtidig som åpningen av ZEB-laboratoriet i Trondheim, hvor det skal forskes på nullutslipp fra bygninger.

– ZEB-laboratoriet er et strålende eksempel på hvordan samarbeidet mellom NTNU og SINTEF gjør oss bedre sammen. Den nye samarbeidsavtalen er motivert av at vi skal bli enda bedre, og bidra med mer forskning i verdensklasse, sier rektor Anne Borg. 

NTNU og SINTEF har som mål å utvikle internasjonalt ledende fagmiljøer med høy vitenskapelig kvalitet og nytteverdi. De strategiske satsinger er sammenfallende, og begge institusjoner driver avansert forskningsinfrastruktur sammen. Store investeringer i forskningsinfrastruktur og samhandlingsarealer vil styrke konkurransekraften. 

– Verden og Norge står overfor store omstillinger. Bærekraften på en lang rekke områder er truet og vi trenger den beste kunnskapen og de beste løsningene fra våre fagmiljøer, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Samarbeidsavtalen legger grunnlaget for at styrkene til NTNU og SINTEF kan utnyttes til beste for begge organisasjoner og samarbeidspartnere. Gjennom å utvikle og utnytte samarbeidet mellom våre organisasjoner og fagmiljøer, dekkes hele kjeden fra utdanning til grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. 

NTNU og SINTEF ønsker sammen å utvikle kunnskap og teknologi som er til nytte i alle sektorer og næringer, både offentlige og private. Målet er å bidra til løsninger som kan gi økt konkurransekraft og bærekraft i eksisterende virksomheter, men som også kan skape nye. Slike løsninger krever ikke bare tett samarbeid mellom SINTEF og NTNU, men også med andre samarbeidspartnere og kunder. 

Kontaktpersoner:

Strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF,  Vincent Wego Fleicher
Telefon: 415 66 414
E-post:  

Prorektor for forskning og formidling (NTNU) Tor Grande
Telefon: 976 16 918
E-post:  

 

Kontaktperson