Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF styrer mot grønn luftfart i europeiske samarbeid

Fly som flyr over en grønn eng
SINTEF ble denne uka medlem av to viktige europeiske partnerskap, som skal akselerere overgangen til en mer bærekraftig luftfart. Foto Shutterstock
SINTEF intensiverer innsatsen for utslippsfri flytrafikk, og ble denne uka medlem av to eksklusive, europeiske partnerskap med ambisiøse planer for grønn luftfart.

- Skal vi nå klimamålene om et utslippsfritt samfunn i 2050, samtidig som vi ivaretar mobiliteten i Norge, må vi gjøre noe nå. Luftfart er sannsynligvis den mest kompliserte transportformen å avkarbonisere, og derfor engasjerer SINTEF seg, sammen med industri og offentlige aktører nasjonalt og internasjonalt, for å bidra til å nå målet, sier markedssjef for EU-forskning i SINTEF Digital, Trond Bakken.

Denne uka ble SINTEF medlem av de europeiske partnerskapene SESAR, som står for Single European Sky Air Traffic Management Research programme, og Clean Aviation. Mens SESAR vil bidra til det grønne skiftet ved å effektivisere trafikkavviklingen slik at vi ikke bruker unødvendig mye drivstoff, vil Clean Aviation fokusere på utvikling av nye flytyper og drivlinjer for å kunne gå over til fossilfri luftfart. Begge partnerskapene finansieres av EU, og ledende industri og forskningsmiljøer i Europa deltar.

Mann i flykabin
Markedssjef for EU-forskning i SINTEF Digital, Trond Bakken, sier at det haster med å handle hvis vi skal nå klimamålene om et utslippsfritt samfunn i 2050. Derfor engasjerer SINTEF seg i grønn luftfart. Foto: André Larsen, SINTEF.

 

Setter politikken for det grønne skiftet

- Partnerskapene er i ledelsen for utviklingen av grønn luftfart i Europa. De tar ikke bare ansvar for teknologiutviklingen, men setter alt i et system og legger politikken for det grønne skiftet. De sørger også for at hele verdikjeden blir involvert – alt fra brukere til standardiseringsorgan og sertifiseringsmyndighet. Deltakelse betyr at vi i Norge kan bygge kompetanse og teknologi, og være med på å drive prosessene både nasjonalt og internasjonalt, sier Bakken.

SINTEF vil gjennom disse programmene være med på å sette forskningsagendaen og få tilgang til den fremste kompetansen i EU. Samtidig kan SINTEF sørge for at Norges spesielle behov, blant annet utvikling av nullutslippsfly som kan trafikkere kortbanenettet, dekkes av EUs prosjekter. Dette er viktig, ettersom innbyggere og næringsliv i Norge i mye større grad enn mange andre land i Europa er avhengig av luftfart.

- Selv om Norge er svært avhengig av luftfart, er vi altfor små til å kunne gjennomføre det grønne skiftet innen bransjen på egenhånd. Et samarbeid med EU og europeisk industri er smart og nødvendig, samtidig som vi ønsker at noe av verdiskapningen innen utviklingen av bærekraftig luftfart også vil skje i Norge, sier Bakken.

Mer bærekraftig luftfart

Da SESAR-partnerskapet ble lansert denne uka, markerte det et nytt kapittel i moderniseringen av europeisk trafikkstyring (ATM). EU, Den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet og mer enn 50 organisasjoner med tverrfaglig ekspertise skal gjennom programmet investere mer enn 1,6 milliarder euro i forskning og innovasjon. Planen er å akselerere utviklingen av en mer bærekraftig luftfart frem mot 2030.

 

Alle partnerne, deriblant SINTEF, skal drive et ambisiøst program for å digitalisere infrastrukturen i luftfarten og bidra til sektorens nullutslippsambisjoner. SESARs forskning og innovasjon vil spenne over til sammen ni hovedområder innenfor alt fra flytrafikk, flytaxier og droner til kommersielle passasjerfly og militærfly.

- Luftfartssektoren må akselerere overgangen til en bærekraftig og digital fremtid. Men jeg er ikke i tvil om at vi, med dette målet i tankene, skal klare det sammen, sier direktør for Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport (DG MOVE) og styreleder i SESAR, Henrik Hololei.

Hør også Trond Bakken snakke om grønn luftfart i podkasten Smart Forklart her.

Kontaktperson