Til hovedinnhold
Norsk English

Møt SINTEF på Arendalsuka 2021

Foto: Arendalsuka, Mona Hauglid
Nordsjøen har vært en økonomisk gullgruve, en inkubator for verdensledende innovasjon, forskning og teknologiutvikling. Hvordan kan Nordsjøen bli en plattform for grønn omstilling? Hva har vi lært av pandemien, og er det mulig å gjøre flybransjen grønn? Hvordan bør norsk forskningspolitikk innrettes for å sikre grønn omstilling? Dette og mye mer kan du høre om dersom du treffer oss på Arendalsuka som arrangeres i tidsrommet 16.-20. august 2021.

For SINTEF er Arendalsuka blitt en viktig strategisk arena, der fremtredende fagfolk presenterer siste nytt fra forskningsfronten, deler kunnskap med andre og etablerer faglige nettverk.  

Deltar på mer enn 30 arrangementer 

I år deltar SINTEF aktivt på over 30 ulike arrangementer, som arrangør og medarrangør, i debatter og med faglige innlegg, samt som møteleder eller moderator. Enten du reiser til Arendal eller blir hvor du er, kan du få med deg debattene. De fleste møter og arrangement blir streamet.

-Vi i SINTEF opplever det som meget nyttig å være aktivt til stede på Arendalsuka. Her møter vi en mengde samarbeidspartnere, organisasjoner, kunder og politiske beslutningstakere som er oppriktig interessert i vår kunnskap og kompetanse. Det er del av vårt samfunnsansvar å bidra med vår beste innsikt når viktige samfunnsspørsmål diskuteres. Samtidig lærer vi bestandig mye av alle de andre som deltar med kunnskap og meninger på Arendalsuka. Vi er her også for å lytte og lære, sier Vincent Fleischer, direktør for strategi og kommunikasjon i SINTEF.   

Han håper på god oppslutning om møtene SINTEF er med på, og understreker at det er veldig positivt at mange av våre fremragende fagfolk er ettertraktet i møter og debatter som blir arrangert av andre. Han understreker at for SINTEF er samarbeidet med NTNU i forbindelse med Arendalsuka viktig, og fremhever de felles arrangementene NTNU og SINTEF er vertskap for: 

Mandag 16.august
kl 11.00-12.15: Nordsjøen – plattform for grønn omstilling, på Bærekraftscenen

Se arrangementet her.

Tirsdag 17.august
kl. 12.00-13.00: Havnæringene i 2050 på MS Sandnes  

kl. 15.30-16.30: Toppmøte om forskning: Norges grønne giv – forskning som driver innovasjon og omstilling, på Torgscenen

Onsdag 18.august
kl. 12.00-13-00: I kjølvannet av en krise: hva tar vi med oss etter pandemien? Torvet 1A 

Torsdag 19.august
kl. 14:30-15.00: Kampen om våre data: har Norge vinneroppskriften? DN-teltet 

Les mer her: https://www.arendalsuka.no/ 

Se under for vårt fulle program. Trykk på arrangementet for mer info (Endringer kan forekomme)

Program

Mandag 16.august
11.00-12.15 Nordsjøen - plattform for grønn omstilling
14.30-15.30 Grønn digital transformasjon
14.30-15.30 Utslippsfri byggeplass
15.30-17.00 Utslipssfri luftfart
16.00-17.00 Arbeidsliv 2.0
18.30-19.15 Fremtidens næringsliv (live podcast)
   
Tirsdag 17.august
07.30-09.00 Energi-frokost toppmøte
08.30-10.00 Bærekraftig flydrivstoff
09.30-10.20 Bærekraftige bygg
11.00-11.50 Materialrevolusjon som svarer på Paris-avtalen
11.30-12.30 Kunnskapshull: samspill i grønt skifte
12.00-13.00 Havnæringene i 2050
14.00-15.00 Energiomstilling
14.00-15.00 Fleksibelt kraftsystem som nøkkel til det grønne skiftet
14.00-15.00 Klimakutt i anlegg: fra politisk vilje til handling
14.00-15.00 Grønt skifte for anleggsbransjen: teknologiutvikling og politikk
15.30-16.30 Toppmøte om forskning: Norges grønne giv - forskning som driver
   
Onsdag 18.august
08.00-09.00 Hva slags teknologi- og bærekraftskompetanse trenger AS Norge fremover
09.00-10.00 Klimatilpasning: Nasjonal plan
10.00-11.00 Sensorbruk i helsesektoren
10.30-12.00 Sirkulærøkonomi og kommunene
12.00-13.00 I kjølvannet av en krise: hva tar vi med oss etter pandemien?
12.00-13.00 Lenge leve batteriet!
13.00-14.00 Kunnskapsløft i bygg & anlegg
14.00-15.00 Batterier: norsk industrieventyr
14.00-15.00 Green Deal på norsk
16.00-17.00 Norge inn i Gigabitsamfunnet
17.00-18.15 Katapultene og grønn plattform
19.00-21.00 Batterisatsing i Norge
   
Torsdag 19.august
09.00-10.30 Er videre vekst i sjømatnæringa forenlig med strenge klimakrav?
14.30-15.00 Kampen om våre data: Har Norge vinneroppskriften?

 

Kontaktperson