Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn omstilling offshore

Illustrasjon av et pilotanlegg offshore tilknyttet vindturbiner
Deep Purple vil resultere i ny teknologi for produksjon, lagring og bruk av fornybar energi offshore. Illustrasjon: TechnipFMC
Et pilotanlegg for et energisystem som skal produsere grønt hydrogen offshore ved hjelp av havvind får 28 MNOK i støtte fra Innovasjon Norge.

Pilotanlegget vil forberede for storskala kommersiell bruk offshore. Arbeidet innebærer sammenstilling og testing av prosessanlegget, med søkelys på utvikling av kontroll- og rådgivningssystem for autonom operasjon offshore. Prosjektet, Deep Purple, er dermed et steg nærmere å levere teknologien som vil gi store omstillingsmuligheter offshore.

Konsortiet bak Deep Purple ledes av TechnipFMC og består av ledende industripartnere: Vattenfall. Repsol, ABB, NEL, DNV GL, UMOE og Slåttland. Prosjektet er i tillegg støttet av akademia, forskningsinstitutt og klynger.

- Å sikre finansiering for pilotering er et viktig skritt på veien til kommersialisering. Vi er glade for at våre partnere og Innovasjon Norge vil samarbeide med oss for å fremme utviklingen av fornybar energi. Deep Purple er et eksempel på vår forpliktelse til å samarbeide med kunder og industri for å utvikle banebrytende teknologier, utnytte vår bransjekunnskap og ekspertise for å drive frem energiomleggingen, sier Jonathan Landes, leder for forretningsenheten Subsea i TechnipFMC.

SINTEFs rolle har vært å bidra med konseptutvikling, analyser, å lage optimeringsverktøy som gir tilbakemelding på hvordan prosessanlegget bør designes, å tilpasse elektrolysører til marine forhold, testing av trykksatte tanker og koblinger og mye mer. I det nye pilotprogrammet vil SINTEF bidra med evaluering av kontroll- og rådgivingssystemet, samt i kvalifikasjonstestingen av piloten.

- Dette har vært en utrolig spennende reise fra vi begynte å arbeide sammen i 2016. Vi passerer nå en viktig milepæl hvor teknologien blir validert i pre-kommersiell skala, før Deep Purple går videre til fullskala kommersiell bruk offshore.  Prosjektet utgjør et stort steg i omstillingen av leverandørindustrien og muligheter for produksjon, lagring og bruk av fornybar energi offshore, sier forskningsleder Magnus Thomassen i SINTEF Industri.

Piloten er ett av flere pionerprosjekter SINTEF deltar i som omhandler off-grid (utenfor nettet) produksjon av grønt hydrogen.

Les mer:
Øysamfunn kan få vindkraft i gassform
- Hydrogenanlegg skal gjøre whisky-øya Myken selvforsynt med strøm
- Svalbard kan bli hydrogensamfunn 

- Disse prosjektene har vist oss at det gjennom forskning er mulig å finne kostnadseffektive nullutslippsløsninger for grønn omstilling. Det er imidlertid viktig å videreføre og styrke forskningen på denne typen teknologier og løsninger for å sikre norsk kompetanse og fremtidige forretningsmuligheter på området, sier forskningsleder Kyrre Sundseth i SINTEF Industri.

Kontaktpersoner: Kyrre Sundseth og Magnus Skinlo Thomassen

Utforsk fagområdene

Kontaktperson