Til hovedinnhold
Norsk English

Offensiv prosessindustri skal i gang med banebrytende biokarbonprosjekt

Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til den globale stålindustrien. Selskapet satser på å introdusere nyutviklet og sertifisert biokarbon i sine ovner allerede mot slutten av neste år. Photo: Eramet Norway
Utslippskutt er høyt på agendaen for norsk prosessindustri. Eramet skal nå i gang med et pilotprosjekt i Norge som kan bidra til en klimanøytral manganindustri verden over.

Langt utviklingsløp
Teknologien pilotprosjektet baserer seg på er arbeidet fram i en lang rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, samt industrielle forsøk

– Eramet har over flere år jobbet målrettet med forskning på biokarbon sammen med blant andre oss i SINTEF. Vi er glade for å ha vært med på dette utviklingsløpet som nå går over i siste og avgjørende fase før en fullskala implementering sier prosjektleder Per Anders Eidem i SINTEF Helgeland.

I dag er det ingen andre i verden som bruker biokarbon i produksjon av manganlegeringer i store lukkede ovner, det er fossilt karbon som benyttes. Mangan brukes blant annet i stålproduksjon verden over.

– Hvis Eramet Norways pilotprosjekt med biokarbon lykkes, så vil det være et teknologigjennombrudd, sier adm.dir. i Enova, Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

370.000 tonn CO2
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er godt fornøyd med bedrifter som driver den grønne omstillingen fremover.

– Eramets pilotprosjekt viser vei for utslippskutt innen manganproduksjon både nasjonalt og globalt. Vi er avhengige av slik teknologiutvikling hos framoverlente bedrifter, for å kutte utslipp og opprettholde konkurransekraften til norsk industri i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier Barth Eide.

Piloten har fått innvilget 62,1 millioner i støtte fra Enova.

– Det haster å få ned utslippene, og støtten fra Enova gir oss nødvendig risikoavlastning slik at vi nå kan skalere opp innsatsen. Å erstatte fossilt koks med bærekraftig biokarbon som reduksjonsmiddel i våre smelteprosesser er en sentral del av Eramet Norways klimaveikart, sier adm.dir i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen.

Dersom Eramets tre smelteverk i Norge tar i bruk biokarbon i form av trekull i sin produksjon, kan selskapet redusere CO2-utslippene med ca. 370.000 tonn pr år. Det globale potensialet for reduksjon av fossilt CO2 i manganproduksjon er på hele 32 millioner tonn.

– Dette prosjektet kan bidra til en klimanøytral manganindustri over hele verden, sier Nils Kristian Nakstad.

Klimanøytralitet innen rekkevidde
Bærekraft er de siste årene blitt førende for mange industriaktører.

– Dette prosjektet er en bekreftelse på at industrien tar grep for å bli klimanøytral. Det viser en offensiv industri som ønsker å møte politiske og samfunnsmessige forventninger til en grønnere retning, sier forskningsdirektør i SINTEF Industri og styreleder i SINTEF Helgeland, Jack Ødegård.

– SINTEF har hatt bærekraft og sirkulær økonomi som kjerneområder over mange år. Gjennom samarbeid med våre kunder og partnere har vi høstet erfaringer og vært med å utvikle nye fremtidsrettede, teknologiske løsninger, legger han til.

I prosjektet vil SINTEF Helgeland, sammen med andre ressurser i SINTEF, blant annet bidra med prosjektledelse, dokumentasjon av bærekraft og forsøk i Trondheim.

Klimanøytral prosessindustri
Piloten vil bidra til å optimalisere ovnsdriften hos Eramet slik at den tilpasses biokarbonets egenskaper. Avgass- og rensesystemet må muligens også tilpasses. Det vil piloten avdekke.

– Vi har nå lyktes i å ta frem biokarbonkvaliteter som vil testes og videreutvikles industrielt. Vi satser på å introdusere nyutviklet og sertifisert biokarbon i ovnene allerede i slutten av neste år, sier Nakstad.

Kontaktperson

Om Eramet Norway
Eramet Norway, som er en del av det franske gruve- og metallurgiselskapet Eramet, har ca. 530 ansatte ved sine smelteverk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal, samt en FoU-avdeling i Trondheim. Selskapet er en verdensledende produsent av manganlegeringer som er en viktig innsatsfaktor i fremstillingen av stål. Eramet Norway har en samlet omsetning på 5,6 mrd NOK (2020).

Om Enova
Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.