Til hovedinnhold
Norsk English

Deling av data kan gi mer lønnsom og bærekraftig drift av eiendommer

De som drifter bygg og eiendom, kan tjene mye på å lære av hverandre. Foto: Unsplash
Ved å drifte byggene våre smartere, kan vi oppnå bedre energiutnyttelse samtidig som arealbehovet per bruker kan reduseres.

SINTEF har, på oppdrag fra Construction City, utredet barrierer og muligheter ved bruk av stordata for smartere drift av eiendom. BAE-bransjen skårer lavt på digitalisering og datadeling på tvers av verdikjeden, og går dermed glipp av mye læring og innovasjon.

- Smartere drift av bygg kan gi bedre energioptimalisering og mindre arealbehov per bruker, sier SINTEF-forsker Ellika Taveres-Cachat.

Hun står bak en utredning om datadeling for smartere eiendomsdrift. SINTEF har ledet utredningen i prosjektet Felles Stordata for Smart Eiendomsdrift som eies av Construction City.

- Eiendomsaktørene vi intervjuet så først og fremst på stordata og datadeling som nyttig for å få innsikt i hvordan de kunne øke kundetilfredsheten, men det er også et stort potensial for mer bærekraftig og lønnsom drift av byggene, sier forskeren.

En felles standard og nøytral plattform for å dele informasjon om alt fra inneklima og oppvarming, utforming, leietakerprofil, arealutnytting og inntektsmodeller, vil hjelpe BAE-næringen til å bli både mer lønnsom, konkurransedyktig og bærekraftig.

-De vi intervjuet tror også at næringseiendomsmarkedet fremover blir mer påvirket av nye forretningsmodeller, energipriser, lavere driftsinntekter, og høyere krav fra kunder og leietakere, forteller forskeren.

De største barrierene for å oppnå en felles standard for datadeling handler om:

  • Tekniske utfordringer og behov for standardisering av informasjon
  • Kulturelle barrierer – BAE-næringen trenger en holdningsendring for å tørre å dele mer informasjon
  • Mangel på kunnskap om forretningsmodeller for stordata og eierskap til informasjon
  • Lover og rettigheter for datahåndtering, datalagring og GDPR

Intervjuene ble gjennomført i to workshoper med til sammen åtti deltakere. Prosjektpartnere og Construction City klyngemedlemmer som deltok, var DNB eiendom, Obos, Aspelin Ramm, Veni, AF Gruppen, Smedvig, Statsbygg, Varig og Proptech Norway.

Resultatene presenteres i rapporten Big data and data sharing in the AEC: Stakeholder priorities, opportunities and perceived barriers.

Rapporten gir en oversikt over hvilke data bransjen tenker å utnytte til hvilket formål, hvilke faktorer som påvirker driften og forslag til KPI-er som kan deles og brukes for å få bedre innsikt i byggenes ytelser. Taveres-Cachat håper den kan berede grunnen for videre arbeid, som kan resultere i en felles informasjonsmodell, bedre driftsøkonomi og klimavennlige løsninger i driften av bygg.

Last ned rapporten

Kontaktperson