Til hovedinnhold

Deling av data kan gi mer lønnsom og bærekraftig drift av eiendommer

Ved å drifte byggene våre smartere, kan vi oppnå bedre energiutnyttelse samtidig som arealbehovet per bruker kan reduseres.

De som drifter bygg og eiendom, kan tjene mye på å lære av hverandre. Foto: Unsplash

SINTEF har, på oppdrag fra Construction City, utredet barrierer og muligheter ved bruk av stordata for smartere drift av eiendom. BAE-bransjen skårer lavt på digitalisering og datadeling på tvers av verdikjeden, og går dermed glipp av mye læring og innovasjon.

- Smartere drift av bygg kan gi bedre energioptimalisering og mindre arealbehov per bruker, sier SINTEF-forsker Ellika Taveres-Cachat.

Hun står bak en utredning om datadeling for smartere eiendomsdrift. SINTEF har ledet utredningen i prosjektet Felles Stordata for Smart Eiendomsdrift som eies av Construction City.

- Eiendomsaktørene vi intervjuet så først og fremst på stordata og datadeling som nyttig for å få innsikt i hvordan de kunne øke kundetilfredsheten, men det er også et stort potensial for mer bærekraftig og lønnsom drift av byggene, sier forskeren.

En felles standard og nøytral plattform for å dele informasjon om alt fra inneklima og oppvarming, utforming, leietakerprofil, arealutnytting og inntektsmodeller, vil hjelpe BAE-næringen til å bli både mer lønnsom, konkurransedyktig og bærekraftig.

-De vi intervjuet tror også at næringseiendomsmarkedet fremover blir mer påvirket av nye forretningsmodeller, energipriser, lavere driftsinntekter, og høyere krav fra kunder og leietakere, forteller forskeren.

De største barrierene for å oppnå en felles standard for datadeling handler om:

  • Tekniske utfordringer og behov for standardisering av informasjon
  • Kulturelle barrierer – BAE-næringen trenger en holdningsendring for å tørre å dele mer informasjon
  • Mangel på kunnskap om forretningsmodeller for stordata og eierskap til informasjon
  • Lover og rettigheter for datahåndtering, datalagring og GDPR

Intervjuene ble gjennomført i to workshoper med til sammen åtti deltakere. Prosjektpartnere og Construction City klyngemedlemmer som deltok, var DNB eiendom, Obos, Aspelin Ramm, Veni, AF Gruppen, Smedvig, Statsbygg, Varig og Proptech Norway.

Resultatene presenteres i rapporten Big data and data sharing in the AEC: Stakeholder priorities, opportunities and perceived barriers.

Rapporten gir en oversikt over hvilke data bransjen tenker å utnytte til hvilket formål, hvilke faktorer som påvirker driften og forslag til KPI-er som kan deles og brukes for å få bedre innsikt i byggenes ytelser. Taveres-Cachat håper den kan berede grunnen for videre arbeid, som kan resultere i en felles informasjonsmodell, bedre driftsøkonomi og klimavennlige løsninger i driften av bygg.

Last ned rapporten

Publisert mandag 13. september 2021
403 88 652