Til hovedinnhold
Norsk English

Siste nytt fra SINTEF: Arkiv 2014

Seige materialer for Arktis

Seige materialer for Arktis

Olje- og gassutvinning i 40-60 grader minus, krever at forskere videreutvikler materialer så de kan tåle mye juling.

Statsetater vil vurdere bruk av droner

Statsetater vil vurdere bruk av droner

Jernbaneverket, NVE og Statens Vegvesen vil sjekke hvordan bruk av droner kan kobles opp mot overvåking av flom, skred og infrastruktur.

Styrker kampen mot lakselusa

Styrker kampen mot lakselusa

Rensefisk er det beste våpenet mot lakselus, men i oppdrett dør ofte rensefisken i yngelstadiet.  Nå har forskere funnet ut hvordan yngelen blir mer robust.

Kulturforskjeller gir HMS-trøbbel

Kulturforskjeller gir HMS-trøbbel

Utenlandske arbeidstakere på en byggeplass viser andre holdninger og sikkerhetsatferd enn nordmenn. Fast ansettelse og lengre kontrakter hjelper, hevder forsker.

Dårlig til beins? Se her!

Dårlig til beins? Se her!

Hvilken rolle spiller transport for arbeids- og karrieremuligheter til personer med nedsatt funksjonsevne? Dette skal forskere nå undersøke.

Unngå skjøting av stående trekledning

Unngå skjøting av stående trekledning

Forventet teknisk levetid for utvendig trekledning anslås til minst 40-50 år, ved normalt vedlikehold. Likevel kan det oppstå alvorlige råteskader på relativt nye kledninger. Årsaken er ofte unødig skjøting av kledningsbord på stående kledning, eller...

Effektiv kyllingrobot

Effektiv kyllingrobot

Kan en industrirobot klare å fjerne brystfilet fra en kylling, og samtidig få mer ut av råstoffet? Det er et av spørsmålene forskerne i prosjektet CYCLE nå har svaret på.

Tar pulsen på brønnen

Tar pulsen på brønnen

Oljeselskapene sliter med å finne ut hvor mye hver enkelt brønn på et felt produserer. Forskere mener det kan løses gjennom å tildele dem hver sin frekvens.

Kunnskapsmangel hindrer energisparing

Kunnskapsmangel hindrer energisparing

Eneboliger fra perioden 1960-1990 representerer store muligheter for energisparing. Manglende kunnskap både hos huseierne og i byggenæringen utgjør det største hinderet for å lykkes med en ambisiøs oppgradering.

Verdensledende betongteknologi

Verdensledende betongteknologi

De viktigste resultatene fra forskningssenteret COIN presenteres i en populærvitenskapelig sluttrapport.

Billigere strøm fra sola

Billigere strøm fra sola

Kommende solceller vil gi mer og billigere strøm fra sola. Det åpner for mer solindustri på norsk jord.

Klare for oppgradering

Klare for oppgradering

To demohus er valgt i forskningsprosjektet SEOPP – ett hus fra sekstitallet i Oslo, og ett fra syttitallet i Bergen.

Forebygg frostsprengning

Forebygg frostsprengning

Frostsprengning i vanninstallasjoner kan forårsake store skader, avhengig av hvor lang og kald vinteren er. Byggforskserien viser hvordan du kan forebygge frostsprengning. Det er ingen grunn til å utsette tiltakene.

Sikrer geosyntetisk kvalitet

Sikrer geosyntetisk kvalitet

NorGeoSpec 2012 er et system for sertifisering, spesifisering og kontrolltesting av geosynteter, og stiller krav til produktene avhengig av tilsiktet bruk. Nå har veimyndighetene i Norge, Finland, Sverige og Estland implementert NorGeoSpec-systemet i...

Kostbar "eldrebølge" på sokkelen

Kostbar "eldrebølge" på sokkelen

Med dagens teknologi vil plugging og nedstengning av aldrende norske oljebrønner kanskje koste et sjettedels oljefond. Ny teknologi kan krympe regninga dramatisk.

Vindkraft i medvind

Vindkraft i medvind

Offshore vindkraft er en gylden mulighet for utvikling av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Norge.

Mer mat fra maten med roboter

Mer mat fra maten med roboter

Kan en industrirobot klare å fjerne brystfilet fra en kylling, og samtidig få mer ut av råstoffet? Det er et av spørsmålene forskerne i prosjektet CYCLE nå har svaret på.

Produktdesign på atomnivå

Produktdesign på atomnivå

IKT-industrien har fått et nytt vindu mot materialenes indre. Det kan gi mindre, raskere og strømbesparende elektronikk.

Smartski med forskerhjelp

Smartski med forskerhjelp

Den norske skiprodusenten Madshus er først i verden med å lansere såkalte smartski. Dette er resultatet av et forskningssamarbeid som har foregått med SINTEF siden 2006.

Robot inspiserer vannrørene

Robot inspiserer vannrørene

Mellom 30-40 prosent av drikkevannet i Europa går tapt gjennom rørlekkasjer. Norske forskere og en liten bedrift i Tromsø er med på å hindre at dette skjer.

Varetransport inn til framtidas grønne byer

Varetransport inn til framtidas grønne byer

Et femtitalls publikum møtte opp på torsdagen SINTEF-seminar i Oslo. Temaet var hvordan det vil være mulig å forene gode kår for fotgjengere og syklister - samtidig med varetransport som skal holde liv i sentrumsbutikkene.

Pris for innflytelsesrik artikkel

Pris for innflytelsesrik artikkel

20. november fikk Tore Dybå fra SINTEF, Magne Jørgensen fra Simula og engelske Barbara Kitchenham fra Keele University, pris for å ha skrevet den mest innflytelsesrike artikkelen innenfor systemutvikling gjennom de siste ti årene..

WWF ga miljøpris til norsk trålredskap

WWF ga miljøpris til norsk trålredskap

Oppfinnelsen hindrer overfiske og fangst av arter man ikke vil ha i trålen. Det ga nylig utviklerne, SINTEF og Havforskningsinstituttet, den prestisjefylte WWF-prisen "The international Smart Gear Competition".

Få klimahjelp på skjermen

Få klimahjelp på skjermen

Hvordan kan du beskytte hjemmet ditt mot klimaendringer og ekstremvær? Hjelpen er bare noen tastetrykk unna.

Eksponert oppdrett får forskningsmilioner

Eksponert oppdrett får forskningsmilioner

Forskningsrådet delte fredag ut 17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SINTEF Fiskeri og havbruk skal være vært for ett av dem; EXPOSED – eksponerte havbruksoperasjoner.

Norge får senter for klimatilpasning

Norge får senter for klimatilpasning

Norges forskningsråd annonserte fredag opprettelsen av 17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI Klima 2050 er ett av disse, og dermed får landet endelig et senter for klimatilpasning av det bygde miljø.

Peiskos på sparebluss

Peiskos på sparebluss

Regjeringa ønsker at vi skal fyre mer med ved. Samtidig skal nye hus helst være passivhus, med minst mulig behov for oppvarming. Da trenger vi nye typer ovner.

200 millioner til nytt senter for forskning

200 millioner til nytt senter for forskning

På fredag 21. november tildelte Forskningsrådet SINTEF Raufoss Manufacturing status som nasjonalt Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) på industriproduksjon. Dette er første gang et slikt senter legges utenfor en stor universitetsby, og...

Også modulbygg trenger prosjektering

Også modulbygg trenger prosjektering

Bygningstekniske problemer i prosjekter med prefabrikkerte moduler har avslørt manglende detaljprosjektering og mangelfull utførelse. Konsekvensen kan bli at modulbygg får et ufortjent dårlig rykte.

Stort sprik i forståelsen av energibruk

Stort sprik i forståelsen av energibruk

Myndighetenes politikk innen energibruk og -effektivisering har vært basert på feil antakelser om forbrukernes motiver. Det viser en ny doktoravhandling.

SINTEFs anbefalinger for ildsteder

SINTEFs anbefalinger for ildsteder

SINTEF har ikke godkjent løsningen for ildstedet eller skorsteinen i Bjørn Dæhlies nedbrente hytte, slik noen medier har opplyst.

Mot karbonnøytrale boligområder

Mot karbonnøytrale boligområder

Hvis vi skal nå klimamålene, holder det ikke å bygge et passivhus her og et plusshus der. Da må hele nabolaget bli karbonnøytralt.

Solfangere fungerer bedre enn forventet

Solfangere fungerer bedre enn forventet

Du trenger ikke bo i sydligere strøk for å dra god nytte av solvarme. Boligeiere som har solfangere er overrasket over hvor mye energi de får ut av solstrålene.

Ta miljøvalg når du bygger

Ta miljøvalg når du bygger

I Byggforskserien forklarer SINTEF hva en livsløpsvurdering (LCA) og miljødeklarasjon (EPD) går ut på. Verktøyene brukes til å redusere miljøbelastning fra materialproduksjon til ferdige bygninger.

Murvegger kan etterisoleres innvendig

Murvegger kan etterisoleres innvendig

Innvendig etterisolering av yttervegger har vært ansett som risikabelt og til nå nærmest blitt frarådet. Men ønsker man å bevare fasadene, er isolering fra innsiden eneste løsning for energioppgradering av murvegger.

Velg miljøvennlig isolasjon

Velg miljøvennlig isolasjon

SINTEF har sammenliknet åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Resultatet er en veileder som gjør det enklere å ta miljøriktige valg.

Selvreparerende høystpentutstyr i dypet

Selvreparerende høystpentutstyr i dypet

Begynnende feil på elektriske installasjoner på havbunnen er vanskelig å oppdage og svært dyrt å reparere. Selvreparerende materiale er løsningen, mener forskere.

Mer helse for pengene

Mer helse for pengene

Velferdsteknologi kan gi mer helse og omsorg for pengene. Men nasjonal koordinering er nødvendig.

Ny industri i nord

Ny industri i nord

Nord-Norge har rike naturressurser med potensialer for økt verdiskaping. Mange rapporter synliggjør muligheter og utfordringer; f.eks. "Framtid i Nord", som beskriver potensialer, utfordringer og framskrivninger for 4 næringer med vekstpotensial i...

Tømmer til besvær

Tømmer til besvær

Langs kysten står verdifull skog og råtner på rot. Samtidig importerer Norge trelast. Hvorfor?

Laks og kraft i samme elv

Laks og kraft i samme elv

Norsk håndbok om laksens liv i regulerte vassdrag er ettertraktet. Til og med i Kina.

Energidagen 2014

Energidagen 2014

Onsdag 29. oktober fant Energidagen sted ved NTNU. Den arrangeres av NTNUs Energi og miljø-studenter annet hvert år og gir studenter og representanter fra energibedrifter en felles møteplass.

Bioenergimøte på Værnes

Bioenergimøte på Værnes

SINTEF Energi, Bellona og Forskningsrådet arrangerer møte for bioenergiinteresserte 5. desember på Rica Hell Hotel, Værnes. Møtet tar for seg ulike strategiske tema og hvordan norske aktører kan utnytte mulighetene i Europa.

Klart for skarpsynte roboter

Klart for skarpsynte roboter

Framtidas roboter skal kunne tilpasse seg vekslende omgivelser. Noen av dem skal også omgås mennesker. Da må de i det minste kunne se skikkelig. Tredimensjonalt, slik som oss.

Duft-agn skal gi grønnere fiske

Duft-agn skal gi grønnere fiske

Framtidas fiskere skal slippe å bruke matfisk som lokkemat. Norsk ide om et duftende, syntetisk agn for linefiske er nå prisbelønt.

Duft-agn skal gi grønnere fiske

Duft-agn skal gi grønnere fiske

Framtidas fiskere skal slippe å bruke matfisk som lokkemat. Norsk ide om et duftende, syntetisk agn for linefiske er nå prisbelønt.

Slik fyrer du riktig

Slik fyrer du riktig

Forurensingen kan reduseres betraktelig med nyere og mer miljøvennlige vedovner. Men man må også fyre riktig for å få bedre utnyttelse av veden. Da er selve opptenningen viktig.

Skal gi bærekraftig industri

Skal gi bærekraftig industri

Næringslivet og det offentlige samarbeider for å gi industrien økt konkurransekraft og en bærekraftig utvikling.

Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Lønnsom foredling av fisk er et ledd for å bli verdens ledende sjømatnasjon. SINTEF har analysert muligheter og begrensninger i en rapport til Sjømatindustriutvalget.

Maksinsyn avslører fangstkvalitet

Maksinsyn avslører fangstkvalitet

Roboter med maskinsyn gjør det mulig å klassifisere fiskefangsten på båten – med stor nøyaktighet. Det sparer fiskerne for tid og penger.

Norge er Europas billigste batteri

Norge er Europas billigste batteri

Hva kan Tyskland gjøre når de er tomme for strøm fordi sola ikke skinner og vinden ikke blåser? Jo, da kan de hente norsk vannkraft.

Norge er Europas billigste batteri

Norge er Europas billigste batteri

Norsk vannkraft er den rimeligste energikilden Tyskland kan ta i bruk som back-up for solceller og vindkraft, viser ferske beregninger.

Prestisjepris for arbeid med CO2-fangst

Prestisjepris for arbeid med CO2-fangst

Greenman Award er en av de høyeste utmerkelsene innen området karbonfangst, -transport, og –lagring. I år ble den tildelt professor Hallvard Svendsen ved NTNU.

Hvordan sikre varetransporten til framtidas grønne byer?

Hvordan sikre varetransporten til framtidas grønne byer?

Nasjonal transportplan har bestemt at all vekst innen persontransport i de store byene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Men hvordan forene gode kår for fotgjengere og syklister med varetransport som holder liv i sentrumsbutikkene...

Spesialgruppe følger 5G-utviklingen

Spesialgruppe følger 5G-utviklingen

En gruppe norske forskere har fått i oppgave av Forskningsrådet å følge med hva som skjer innenfor femte generasjon av trådløse systemer (5G) i Europa. Informasjonen skal gå videre til norsk industri.

Hvordan isolere miljøvennlig?

Hvordan isolere miljøvennlig?

Forskere har sammenliknet åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Vinneren er mineralullisolasjon.

Vil hindre trafo-smell

Vil hindre trafo-smell

Kræsjdempende bilteknologi kan avverge alvorlige eksplosjonsulykker i transformatorer, mener forskere.

Betongboring uten støy?

Betongboring uten støy?

Om man velger riktig utstyr, er ikke boring i betong til sjenanse for folk i naborommene. Dette vil Nordlandssykehus HF dra nytte av.

Automatiserer skreddersøm

Automatiserer skreddersøm

Oshaug Metall lager skreddersøm i små serier. Produksjonen er i liten grad automatisert, men det skal det endres på.

Grønnere skipspropeller

Grønnere skipspropeller

Norsk oppfinnelse kutter en tredel av energien som går med når støperier lager propellblader til skip.

Grønnere skipspropeller

Grønnere skipspropeller

Norsk oppfinnelse kutter en tredel av energien som går med når støperier lager propellblader til skip.

Et godt forskningsbudsjett fra regjeringen

Et godt forskningsbudsjett fra regjeringen

SINTEF mener regjeringen legger fram et godt forskningsbudsjett for 2015. – Det er en god satsing på næringsrettet forskning, styrking av ordninger som gjør at norske forskere kan delta på EUs forskningsarena og tydelige signaler om realisering av...

Vedfyrte fly

Vedfyrte fly

Kan biodrivstoff av ved brukes som flydrivstoff i fremtiden? Dette var tema i Shrödingers Katt 2. oktober. – Ja! svarer Berta Matas Güell fra SINTEF Energi og forklarer hvordan biodrivstoff kan gjøres om til flydrivstoff og hvilket potensiale vi har...

SINTEF hedrer Nobelprisvinnere

SINTEF hedrer Nobelprisvinnere

I går ble det kjent at  ekteparet  May-Britt og Edvard Moser ved NTNU vant Nobelprisen for sitt arbeid med gitterceller i hjernen. SINTEF ønsker å slutte seg til køen av gratulanter.

Tester “trygghetsalarm 2.0″

Tester “trygghetsalarm 2.0″

Om forskere får det som de vil, kan vi snart måle akselerasjonen til bestemor. Dersom hun faller, vel å merke.

Hvordan bygge raskere?

Hvordan bygge raskere?

Det går for lang tid fra et bygg reises til det står ferdig. Hva kan vi gjøre med det?

Tare på tanken

Tare på tanken

Tare og trær kan bli den nye norske oljen.

Jakter på den optimale lusebehandling

Jakter på den optimale lusebehandling

Krav om lukkede laksemerder gjør dosering av lusemiddel til et sjansespill. Blant annet fordi det er vanskelig å anslå vannmengden i merdene. Nye beregningsmetoder og rutiner vil gjøre behandlingen mer effektiv – og mer miljøvennlig.

Kultur i lomma? Ja takk.

Kultur i lomma? Ja takk.

Både unge og gamle synes det er spennende å høre fortellinger knyttet til kulturminner fra byen sin. Og at de ligger på en app er ekstra kult.

Jakter på den optimale lusebehandling

Jakter på den optimale lusebehandling

Krav om lukkede laksemerder gjør dosering av lusemiddel til et sjansespill. Blant annet fordi det er vanskelig å anslå vannmengden i merdene. Nye beregningsmetoder og rutiner vil gjøre behandlingen mer effektiv – og mer miljøvennlig.

Årets bedrift hedret samarbeidspartnere

Årets bedrift hedret samarbeidspartnere

Oppdrettsfirmaet Aqualine takket for god drahjelp da det ble tildelt prisen Årets Bedrift 2014 på en næringslivkonferanse i Trondheim i forrige uke.

MiNaLab fyller 10 år

MiNaLab fyller 10 år

SINTEF og UiO feirer at det er det ti år siden Mikrosystemer- og nanoteknologilaboratoriet (MiNaLab) ble åpnet.

Den norske solfangeridealisten

Den norske solfangeridealisten

Den typiske eier av et solvarmeanlegg i Norge, er en ressurssterk mann på 50-60 år. Han er interessert i energiløsninger, har gjerne teknisk kompetanse, og ønsker å spare både miljø og penger.

Kommunene får hjelp før valg av GPS

Kommunene får hjelp før valg av GPS

Kommuner og institusjoner får nå hjelp til å foreta riktig valg av teknologi til personer med demens. De støttes også i hvordan velferdsteknologi kan løse andre behov hos brukerne.

Norsk togforskning vekker oppsikt

Norsk togforskning vekker oppsikt

SINTEFs artikkelbidrag fra prosjektet "Prioritering av tog", stakk av med seieren i den internasjonale konkurransen "AIRO Award 2014 i forrige uke.

75-årsjubileum av skipsmodelltanken

75-årsjubileum av skipsmodelltanken

110 gjester, sentrale fagfolk fra Canada, Japan, Tyskland, Kina, Australia og Storbritannia. Topplederne fra de andre ledende skipsmodelltankene i Europa. Direktører, professorer, redere og politikere. Alle hadde de tatt turen til Trondheim for å...

Utdannelse avgjørende for synshemmede

Utdannelse avgjørende for synshemmede

En fersk undersøkelse viser at utdannelse er viktig for å få synshemmede i jobb. Det rimer dårlig med at ungdom med synstap nå får fritak for en rekke fag i videregående skole.

Utdannelse avgjørende for synshemmede

Utdannelse avgjørende for synshemmede

En fersk undersøkelse viser at utdannelse er viktig for å få synshemmede i jobb. Det rimer dårlig med at ungdom med synstap nå får fritak for en rekke fag i videregående skole.

Hvordan få din bedrift robust?

Hvordan få din bedrift robust?

Å håndtere markedsmessige endringer – og samtidig forvalte god drift og godt arbeidsmiljø, er vanskelig for en bedrift. Nå kommer det hjelp.

Mer strøm fra sola

Mer strøm fra sola

Ultra-effektive solceller, laget av rimelige materialer, kan være her alt om noen år.

Ikke nok bare å endre en webside

Ikke nok bare å endre en webside

Telenor har utviklet gode kundesider for selvbetjening på nett. Likevel fortsetter kundene å ringe inn for å få hjelp. Hvorfor?

Skip uten kaptein bak roret

Skip uten kaptein bak roret

Et 400 m langt førerløst skip glir sakte bortover den mørke havflaten. Det er stille på brua. Livløst i maskinrom og på dekk. Skrekkfilm? Science fiction? Nei, det er målet til EU-prosjektet Munin.

Framtida for norsk vareproduserende industri

Framtida for norsk vareproduserende industri

SFI Norman inviterer sammen med Forskningsrådet, SINTEF og NTNU til en to-dagers konferanse om framtida til norsk vareproduserende industri. På konferansen vil forskningens betydning for norsk industri stå i fokus – med innlegg fra aktører fra norsk...

Populært å være enøk-pilot

Populært å være enøk-pilot

Det er et stort potensiale for energioppgradering av etterkrigsboliger. Et forskningsprosjekt som etterlyser demonstrasjonshus har fått overveldende respons fra boligeeiere i hele landet.

Mer strøm fra sola

Mer strøm fra sola

Ultra-effektive solceller, laget av rimelige materialer, kan være her alt om noen år.

Ung i NAV – ikke alltid lett

Ung i NAV – ikke alltid lett

Mange unge NAV-brukere har så store helseproblemer at de verken kan jobbe eller gå på skole. Dette gjelder særlig unge med sammensatte behov, som ofte sliter med dårlig selvfølelse og manglende motivasjon etter mange nederlag.

Godt arbeidsmiljø redningen for mange

Godt arbeidsmiljø redningen for mange

Innleid arbeidskraft i Norge får ofte de dårligste og mest uforutsigbare arbeidsbetingelsene. Men god ledelse og støtte fra kolleger gjør arbeidstakerne mer robuste.

Ung i NAV - ikke alltid like lett

Ung i NAV - ikke alltid like lett

Mange unge NAV-brukere har så store helseproblemer at de verken kan jobbe eller gå på skole. Dette gjelder særlig unge med sammensatte behov, som ofte sliter med dårlig selvfølelse og manglende motivasjon etter mange nederlag.

Helse – på skift?

Helse – på skift?

Stadig flere jobber utenfor normal arbeidstid – og fleksibel arbeidstid er etterspurt. Men hvilken effekt har denne utviklingen på helse og sikkerhet?

Godt arbeidsmiljø redningen for mange

Godt arbeidsmiljø redningen for mange

Innleid arbeidskraft i Norge får ofte de dårligste og mest uforutsigbare arbeidsbetingelsene. Men god ledelse og støtte fra kolleger gjør arbeidstakerne mer robuste

Prisbelønt for beste energi-idé

Prisbelønt for beste energi-idé

SINTEFs Tor Haakon Bakken ble 50 000 pris-kroner rikere i dag for en idé om å utnytte energien i varmt avløpsvann fra husholdningene.

Prisbelønt for beste energi-idé

Prisbelønt for beste energi-idé

SINTEFs Tor Haakon Bakken ble 50 000 pris-kroner rikere i dag for en idé om å utnytte energien i varmt avløpsvann fra husholdningene.

Rasfare i Torghatten

Rasfare i Torghatten

Forskere anbefaler at folk som ferdes i hullet bruker hjelm, og at sti og trapp ved det kjente turistmålet på Helgeland flyttes.

Fanger falske hormoner

Fanger falske hormoner

De skader vår evne til reproduksjon, og forurenser naturen. Hormonhermere som finnes i rekke forbruksvarer dukker til slutt opp i vannet vårt. Men de lar seg fange.

Vil gjøre laksenæringen stuerein

Vil gjøre laksenæringen stuerein

Problemene med lakserømming og lakselus bør ikke være et problem om fem til ti år. Det mener forskningssjef Arne Fredheim i SINTEF.

Nye løsninger for varetransport i by

Nye løsninger for varetransport i by

Oslo kommune, NTNU, Statens vegvesen og SINTEF inviterer til en todagers internasjonal workshop om innovasjon i varetransport i by, 15.-16. september i Oslo.

Færre vannskader med lekkasjestopper

Færre vannskader med lekkasjestopper

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje, stanser vanntilførselen og begrenser dermed følgeskadene etter lekkasjer fra løse vanninstallasjoner. Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å montere lekkasjestopper.

Fanger falske hormoner

Fanger falske hormoner

De skader vår evne til reproduksjon, og forurenser naturen. Hormonhermere som finnes i rekke forbruksvarer dukker til slutt opp i vannet vårt. Men de lar seg fange.

Dårligere tilbud til de sykeste

Dårligere tilbud til de sykeste

Opptrappingsplanen for psykisk helse skulle prioritere de aller sykeste. I en ny SINTEF-rapport kommer det fram at det stikk motsatte skjer.

Folk bekymrer seg – helsetjenestene presses

Folk bekymrer seg – helsetjenestene presses

Vi bekymrer oss mer for helsa – og forventer mer av helsevesenet. Aktiviteten i spesialisthelsetjenesten skrus opp, og forskerne spår 20 prosent vekst de neste femten årene.

Ny lynrekord

Ny lynrekord

Den 4. august i år ble en rekord som har stått i elleve år slått. 178 663 lyn slo ned over Skandinavia i løpet av 24 timer.

Etterisolere murvegg?

Etterisolere murvegg?

En rekke forhold spiller inn når man skal velge isolasjonsmetode for mur.

Folk bekymrer seg – helsetjenestene presses

Folk bekymrer seg – helsetjenestene presses

Vi bekymrer oss mer for helsa – og forventer mer av helsevesenet. Aktiviteten i spesialisthelsetjenesten skrus opp, og forskerne spår 20 prosent vekst de neste femten årene.

Kunsten å lære av kaos

Kunsten å lære av kaos

Fire terrorister stiger ombord ved Risavika havn i Stavanger. Noen minutter senere er krisen et faktum. Men i kulissene spiller forskere hvedrollen.

Manglende kommunale tilbud innenfor psykisk helse og rus

Manglende kommunale tilbud innenfor psykisk helse og rus

SINTEF har levert baselineundersøkelser for samhandlingsreformen for døgnpasienter i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). De to undersøkelsene viser at det er få feilplasseringer ved døgninstitusjonene, men at...

Sjekker og utjevner strømbruk for nabolaget

Sjekker og utjevner strømbruk for nabolaget

Når stadig flere norske husstander får et par elbiler som skal lades om natta, vil det da kollidere med forventningene om en varm morgendusj og nystekt brød til frokost?

Byggenæringen vil forske på klimatilpasning

Byggenæringen vil forske på klimatilpasning

SINTEF, NTNU, en rekke bedrifter i byggenæringen samt offentlige aktører søker nå om 200 millioner kroner for å starte et forskningssenter som skal redusere konsekvensene av klimaendringer for bygninger og infrastruktur.

Ferdighusbransjen må endre seg

Ferdighusbransjen må endre seg

Norske hus kan ikke lenger utformes likt på Vestlandet og Østlandet. Byggeskikken må være lokal og tilpasse seg det lokale klimaet, sier forskere.

Størst effekt etter noen år

Størst effekt etter noen år

Mange bedrifter har kopiert LEAN- modellen til Toyota for effektiv produksjon. Men ingen har vært klar over at det tar år før god effekt. Før nå.

Størst effekt først etter noen år

Størst effekt først etter noen år

Mange bedrifter har kopiert LEAN- modellen til Toyota for effektiv produksjon. Men 2 av 3 bedrifter mislykkes med innføringen. Ny forskning kan forklare hvorfor.

Boreplattformer kan få ”korall-alarm”

Boreplattformer kan få ”korall-alarm”

Borekaks og kaldtvannskoraller er en dårlig kombinasjon - i alle fall for korallene. Norske forskere utvikler derfor et system for å overvåke utslipp og spredning av kaks og slam mens det skjer. Når korallrev trues, går alarmen.

Arenaprosjektet i4plastics

Arenaprosjektet i4plastics

SINTEF Raufoss Manufacturing, i4plastics og 14 andre bedrifter og kompetanseaktører innen materialteknologi har fått offisielt status som arenaprosjekt.

Boreplattformer kan få ”korall-alarm”

Boreplattformer kan få ”korall-alarm”

Borekaks og kaldtvannskoraller er en dårlig kombinasjon - i alle fall for korallene. Norske forskere utvikler derfor et system for å overvåke utslipp og spredning av kaks og slam mens det skjer. Når korallrev trues, går alarmen.

Renrom for fremtidens miljøteknologi

Renrom for fremtidens miljøteknologi

Forskere i Oslo skal fremstille perfekte keramiske membraner i sitt nye renrom-laboratorium som har fått navnet SONATE. Her kan de produsere prototyper uten at støvpartikler ødelegger sluttproduktets kvalitet. 

Besøk av den tyske presidenten

Besøk av den tyske presidenten

Den tyske forbundspresidenten med Fr. Daniela Schadt hadde ifm sitt Norges-besøk valgt å legge turen til Trondheim, hvor besøk på Marinteknisk Senter og Nidarosdomen sto på programmet. Kronprins Haakon var presidentparets ledsager.

Driver brenselcelle med bakterier

Driver brenselcelle med bakterier

I Trondheim har forskere lykkes med å få bakterier til å drive en brenselcelle. “Drivstoffet” er avfallsvann – og resultatet av prosessen er rensede vanndråper og elektrisitet.

Driver brenselcelle med bakterier

Driver brenselcelle med bakterier

I Trondheim har forskere lykkes med å få bakterier til å drive en brenselcelle. "Drivstoffet" er avfallsvann – og resultatet av prosessen er rensede vanndråper og elektrisitet.

Ecohydraulics-konferansen vender hjem

Ecohydraulics-konferansen vender hjem

For 20 år siden ble den første International Symposium on Ecohydraulics arrangert i Trondheim. Nå vender konferansen «hjem», etter å ha turnert på alle kontinenter. 23.-27.juni i år samles forskere, forvaltere og kraftbransjen rundt temaet...

Trailer-synderne skal tas

Trailer-synderne skal tas

I disse dager testes et nytt system som skal avsløre feillastede vogntog. – De fleste kjøretøy som blir stanset er riktig lastet, men det er for mange kjøretøy med overvekt som unngår sjekk. Risikoen for å “bli tatt” er lav, sier transportforsker...

Potensiale for restråstoffet

Potensiale for restråstoffet

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir utnyttet på en god måte. Likevel er det et stort potensial for å øke utnyttelsesgraden og da spesielt fra hvitfisksektoren

Petroleumsforskning som månelanding

Petroleumsforskning som månelanding

Olje- og gassforskning er forutsetningen for Norges materielle rikdom og utgjør navet i tunge norske utdannings- og forskningsmiljø. Derfor er det på høy tid med en debatt om det faktum at staten bare bruker “smuler” på denne disiplinen.

Nasjonal smartgridstrategi

Nasjonal smartgridstrategi

Fremtidens nett må kunne håndtere komplekse driftssituasjoner. På Energikonferansen 2014 presenterte The Norwegian Smart Grid Centre en strategi for forskning, utvikling og demonstrasjon for realisering av smarte nett i Norge.

Innovasjonspris til Raufoss-miljøet

Innovasjonspris til Raufoss-miljøet

SINTEF Raufoss Manufacturing og vertskommunen Vestre Toten har fått prisen Årets innovasjonsmiljø under Signalkonferansen holdt av Innovasjon Norge.

Snøkrabbe – den nye delikatessen?

Snøkrabbe – den nye delikatessen?

En russisk kartlegging viser at bestanden av snøkrabbe i Barentshavet sannsynligvis er større enn antatt – og muligens ti ganger større enn forekomsten av kongekrabbe.

Hvorfor styrter helikoptre?

Hvorfor styrter helikoptre?

Helikoptertrafikken innenlands har dystre ulykkestall. Det har ikke offshoreflyvningene. Hvorfor er det slik?

Kommunene ønsker øremerkede midler til rusarbeid

Kommunene ønsker øremerkede midler til rusarbeid

To av tre fagansvarlige i kommunalt rusarbeid rapporterer at de økonomiske ressursene ikke strekker til. Nesten alle mener at øremerking må til dersom rusfeltet skal prioriteres i de lokale budsjettprosessene. Det viser en kartleggingsundersøkelse...

Gir anbefalinger ved ombruk

Gir anbefalinger ved ombruk

En ny rapport fra SINTEF Byggforsk går gjennom det juridiske rammeverket og kritiske punkter som angår ombruk av byggematerialer.

Blowout fra brønn – hva gjør vi?

Blowout fra brønn – hva gjør vi?

Olje og gass-selskapene er bekymret for gassutslipp fra havbunnen. Ferske feltforsøk tallfester nå hvor mye gass som kommer opp til overflaten og hvor stor spredningen blir.

Blowout fra brønn – hva gjør vi?

Blowout fra brønn – hva gjør vi?

Olje og gass-selskapene er bekymret for gassutslipp fra havbunnen. Ferske feltforsøk tallfester nå hvor mye gass som kommer opp til overflaten og hvor stor spredningen blir.

Norsk ultralydteknologi til Cape Town

Norsk ultralydteknologi til Cape Town

Trondheimsforskere har installert et system med 3D ultralyd og bildeveiledning på et av Afrikas største barnesykehus. Det kan forenkle behandlingen av hjernesykdommer hos barn.

Norsk ultralydteknologi til Cape Town

Norsk ultralydteknologi til Cape Town

Trondheimsforskere har installert et system med 3D ultralyd og bildeveiledning på et av Afrikas største barnesykehus. Det kan forenkle behandlingen av hjernesykdommer hos barn.

Kvist og kvas blir edelt kull

Kvist og kvas blir edelt kull

Når skogsmaskinene har hentet ut tømmeret, ligger topper og greiner igjen – som unyttig avfall. Men kvisthaugene kan omdannes til høyverdig trekull, ifølge forskere.

Nytt pilotanlegg for CO2-fangst

Nytt pilotanlegg for CO2-fangst

Reinertsen AS ønsker å bygge et pilotanlegg for CO2-rensing på Orkanger utenfor Trondheim. Teknologien skal rense naturgass og er utviklet av SINTEF, som har jobbet med den siden 90-tallet.

Kvist og kvas blir edelt kull

Kvist og kvas blir edelt kull

Når skogsmaskinene har hentet ut tømmeret, ligger topper og greiner igjen – som unyttig avfall. Men kvisthaugene kan omdannes til høyverdig trekull, ifølge forskere.

Leverandørindustrien doblet på ti år

Leverandørindustrien doblet på ti år

Akkurat som oljenæringen har skapt en stor leverandørindustri, er det en kraftig vekst i næringslivet som leverer varer og tjenester til sjømatsektoren. De siste 10 årene har leverandørbedriftene doblet verdiskapingen.

Prioriterte tog det neste?

Prioriterte tog det neste?

Et nytt verktøy kan få et forsinket tog tilbake i rute. Nå tester togledersentralen i Stavanger verktøyet som skal gi den optimale løsningen i løpet av sekunder.

Begroing som positiv ressurs

Begroing som positiv ressurs

Putter du et objekt i havet, vil det til slutt feste seg små organismer på det. Men hva kan vi gjøre for å hindre småkrypene å slå seg ned der vi ikke vil ha dem?

Prioriterte tog det neste?

Prioriterte tog det neste?

Et nytt verktøy kan få et forsinket tog tilbake i rute. Nå tester togledersentralen i Stavanger verktøyet som skal gi den optimale løsningen i løpet av sekunder.

Lokal feber-kur for kloden

Lokal feber-kur for kloden

Det er håp for klimaet, selv om en verdensomfattende klima-avtale skulle utebli. For togradersmålet kan nås også med regionale grep, viser ny rapport.

Lokal feber-kur for kloden

Lokal feber-kur for kloden

Det er håp for klimaet, selv om en verdensomfattende klima-avtale skulle utebli. For togradersmålet kan nås også med regionale grep, viser ny rapport.

Havmerd– Lakseoppdrett til havs

Havmerd– Lakseoppdrett til havs

Oppdrettsselskapet SALMAR på Frøya har gjennom utviklingsselskapet Ocean Farming foreslått en ny design for havmerd for oppdrett av laks på værutsatte lokasjoner.

Flest kolspasienter i sør og øst

Flest kolspasienter i sør og øst

KOLS rammer hovedsakelig folk bosatt på Østlandet, Sørlandet og i noen kommuner i Finnmark. Og det er ikke bare røyking som er årsaken.

Flest KOLS-pasienter i sør og øst

Flest KOLS-pasienter i sør og øst

KOLS rammer hovedsakelig på Østlandet, Sørlandet og i noen kommuner i Finnmark. Og det er ikke bare røyking som er årsaken.

Ny bok om produksjon av berggylt

Ny bok om produksjon av berggylt

Det treårige prosjektet "Produksjon av berggylt - Leppeprod", finansiert av FHF, ble i starten av 2014 avsluttet. Prosjektet hadde som overordnet mål å utvikle kunnskap for å sikre at den kommersielle produksjonen av berggylt blir stabil og...

Skolen øker digitale forskjeller

Skolen øker digitale forskjeller

Skolen kunne vært et godt instrument for å utjevne forskjeller i barns digitale kompetanse, men forskere ser at det motsatte er tilfelle.

22. juli som forskningsprosjekt

22. juli som forskningsprosjekt

Forskningsmiljøet i Trondheim har fått i oppgave å følge opp 22. juli-katastrofen på Utøya. Prosjektet "The next disaster" skal skaffe til veie forskningsbasert kunnskap om læring etter store hendelser.

Europa-premiere med null utslipp

Europa-premiere med null utslipp

Seks kontorbygg ble satt opp i Sandvika i Bærum rundt 1980. Nå er to av disse rehabilitert og utgjør de første nullutslippsbyggene i sitt slag i Nord-Europa.

Jakke funker som mobil i redningsaksjoner

Jakke funker som mobil i redningsaksjoner

Brannen tiltar i det store bygget, og gruppelederen sender ut en melding til alle brannmennene. De trenger ingen mobil – men kikker kun på jakkeermet der teksten kommer fram.

Stortingsrepresentanter bekreftet at insentiver opprettholdes

Stortingsrepresentanter bekreftet at insentiver opprettholdes

På SINTEF-seminaret 10. april var Ola Elvestuen og Heikki Holmås fra Stortinget klare på at den norske suksessen med elbiler skyldes støtteordningene, og at disse skal beholdes slik at også hydrogenbilene får en god start på norske veier.

Stortingsrepresentanter bekreftet at insentiver opprettholdes

Stortingsrepresentanter bekreftet at insentiver opprettholdes

På SINTEF-seminaret 10. april var Ola Elvestuen og Heikki Holmås fra Stortinget klare på at den norske suksessen med elbiler skyldes støtteordningene, og at disse skal beholdes slik at også hydrogenbilene får en god start på norske veier.

Det er ikke din skyld

Det er ikke din skyld

Barn med foreldre som ruser seg eller har psykiske problemer er utsatt for å arve problemene. Men opplevelsen av mestring og klar forståelse for at de er uten skyld, virker forebyggende.

Det er ikke din skyld

Det er ikke din skyld

Barn med foreldre som ruser seg eller har psykiske problemer er utsatt for å arve problemene. Men opplevelsen av mestring og klar forståelse for at de er uten skyld, virker forebyggende.

Yngelfôr gir håp for nye oppdrettsarter

Yngelfôr gir håp for nye oppdrettsarter

Levende sikringskost, dyrket i Trondheim, har fått store antall hummer- og tunfiskyngel til å overleve i oppdrettskar. Nå etablerer SINTEF en fabrikk som skal levere dette yngelfôret på verdensmarkedet.

SINTEF etablerer fabrikk for yngelfôr

SINTEF etablerer fabrikk for yngelfôr

Levende sikringskost, dyrket i Trondheim, har fått store antall hummer- og tunfiskyngel til å overleve i oppdrettskar. Nå etablerer SINTEF en fabrikk som skal levere dette yngelfôret på verdensmarkedet.

SINTEF etablerer fabrikk for yngelfôr

SINTEF etablerer fabrikk for yngelfôr

Levende sikringskost, dyrket i Trondheim, har fått store antall hummer- og tunfiskyngel til å overleve i oppdrettskar. Nå etablerer SINTEF en fabrikk som skal levere dette yngelfôret på verdensmarkedet.

22. juli som forskningsobjekt

22. juli som forskningsobjekt

Forskningsmiljøet i Trondheim har fått i oppgave å følge opp 22. juli-katastrofen på Utøya. Prosjektet "The next disaster" skal skaffe til veie forskningsbasert kunnskap om læring etter store hendelser.

Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn?

Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn?

Kjønnsforskjeller i sykefraværet kan ikke forklares med dårlige holdninger, lav arbeidsmoral, dobbeltroller, trippelroller eller for mange krav og forventninger til kvinner. Bak kjønnsforskjellene ligger det et komplekst bilde av biologiske...

Stasjonsoppholdene blir mer effektive

Stasjonsoppholdene blir mer effektive

Togpassasjerer må sluses inn effektivt for å holde togene i rute. Derfor har plattformer rundt Oslo nå fått gule streker for togstopp, og merkede plasser for barnevogn og rullestol.

Stasjonsoppholdene blir mer effektive

Stasjonsoppholdene blir mer effektive

Togpassasjerer må sluses inn effektivt for å holde togene i rute. Derfor har plattformer rundt Oslo nå fått gule streker for togstopp, og merkede plasser for barnevogn og rullestol.

Gir bedre hverdag etter sykdom

Gir bedre hverdag etter sykdom

Såkalt "hverdagsrehabilitering" skal gi eldre pasienter hjelp til å takle dagliglivet hjemme etter sykehusopphold. Ordningen blir godt mottatt av brukerne, men har enkelte barnesykdommer, viser forskning.

Gir eldre bedre hverdag etter sykdom

Gir eldre bedre hverdag etter sykdom

"Hverdagsrehabilitering" skal gi eldre pasienter hjelp til å takle dagliglivet hjemme etter sykehusopphold. Ordningen blir godt mottatt av brukerne, men har enkelte barnesykdommer, viser forskning.

Byggeperioden skal halveres

Byggeperioden skal halveres

Det går for lang tid fra et bygg vedtas å reises, til det står ferdig. Speed-Up-prosjektet vil rette på dette.

Unge bilister mangler selvkontroll

Unge bilister mangler selvkontroll

Nå er det dokumentert: Hos unge menn overstyrer følelsessenteret i hjernen området for rasjonelle avveininger. Det leder risikosøkende bilførere inn i ulykker.

Unge bilister mangler selvkontroll

Unge bilister mangler selvkontroll

Nå er det dokumentert: Hos unge menn overstyrer følelsessenteret i hjernen området for rasjonelle avveininger. Det leder risikosøkende bilførere inn i ulykker.

Vil redde torskenæringa

Vil redde torskenæringa

SINTEF skal bruke fire år og 22 millioner kroner på å friskmelde den norske torskenæringa, som sliter med lønnsomheten. Dette til tross for at 32 millioner norske sjømåltider står på verdens matbord – hver dag.

Byggeperioden skal halveres

Byggeperioden skal halveres

Det går for lang tid fra et bygg vedtas å reises, til det står ferdig. Speed-Up-prosjektet vil rette på dette.

Norske IT-forskere på topp i verden

Norske IT-forskere på topp i verden

Mens internasjonale IT-forskere har begrenset kontakt med industrien, og jobber med konsepter og studier på kontoret sitt, har norske forskere tett kontakt med bedrifter – og vinner priser.

Sølv til Gemini

Sølv til Gemini

Gemini vant sølv i konkurransen Sterk 2013 – i klassen interaktiv redaksjonell design.

Tunfisk blir husdyr

Tunfisk blir husdyr

Sikringskost for tunfisk-"babyer" lages nå i Trondheim. Det har gitt norsk oppdrettsselskap klokkertro på at verdens mest verdifulle matfisk kan masseproduseres.

Vellykket test av nytt bunntrålutstyr

Vellykket test av nytt bunntrålutstyr

Ett nytt bunngear for trål bestående av halvsirkelformede HDPE-seksjoner, "Semi-circle spreading gear" - SCSG, kan gi ca. 8 % mer spredning enn et tilsvarende rockhopper gear.

El- og hydrogenbilene kommer

El- og hydrogenbilene kommer

Store deler av den norske personbilparken vil være elektrisk drevet i framtida. Ifølge miljøbil-eksperter vil elektriske biler dominere i bytrafikken, og hydrogendrevne brenselcellebiler på langturer. Hvordan kan Norge utnytte dette til ny, grønn...

Klimadiskusjon rundt Mongstad

Klimadiskusjon rundt Mongstad

Kan de norske gassreservene bli verdiløse i en verden uten CO2-håndtering? Og har Norge som leverandør av fossil energi et ansvar for å få fram gode løsninger på området? Dette var spørsmål som ble tatt opp på SINTEFs klimaseminar.

Klimadiskusjon rundt Mongstad

Klimadiskusjon rundt Mongstad

Kan de norske gassreservene bli verdiløse i en verden uten CO2-håndtering? Og har Norge som leverandør av fossil energi et ansvar for å få fram gode løsninger på området? Dette var spørsmål som ble tatt opp på SINTEFs klimaseminar i forrige uke.

Grønnere metallproduksjon

Grønnere metallproduksjon

Etter at en smelteovn i Salten ga slipp på sine innerste hemmeligheter, har den spart miljøet for avgasser tilsvarende utslippet fra 150 000 dieselbiler.

Skal lage batteridrevet fiskebåt

Skal lage batteridrevet fiskebåt

SINTEF er i gang, i samarbeid med Båtbyggeriet Selfa Arctic AS i Trondheim, med å bygge en hybrid fiskebåt.  Den skal være utstyrt med en batteridrevet el-motor.

Båtbygging og "vaffelkak"

Båtbygging og "vaffelkak"

For sjuende året på rad var MARINTEK og NTNU vertskap for Ocean Space Race. 450 videregående-elever var samlet i Havbassenget, hvor de konkurrerte om å ha bygget den raskeste og best fungerende båtmodellen.

Bygger hybrid sjark

Bygger hybrid sjark

Det er ikke bare bilprodusentene som ser på hybride energiløsninger. Et norsk båtbyggeri satser nå på å bli verdens første leverandør av miljøvennlige fiskebåter.

Sosiale pensjonister bruker app

Sosiale pensjonister bruker app

På den nye app'en legger de eldre ut aktiviteter, holder seg informert om ulike arrangementer som kan passe for dem, og ser hvem av vennene deres som deltar.

Ocean Space Race 2015

Ocean Space Race 2015

Omlag 450 skoleelever fra hele Norge deltok fredag 6. mars på Ocean Space Race 2015.

Vellykket Ocean Space Race 2014

Vellykket Ocean Space Race 2014

Fredag 7. mars 2014 samlet omlag 450 skoleelever fra 20 skoler i hele Norge, fra Bodø i nord til Kristiansand i sør, seg i Havbassenget på Marinteknisk senter. De deltok i den årvisse konkurransen om skipsteknologi, kjent som Ocean Space Race.

Trådløs overvåking av vindturbiner til havs

Trådløs overvåking av vindturbiner til havs

Utbygging av vindturbiner til havs vil i stor grad avhenge av at drifts- og vedlikeholdskostnadene ikke blir for høye. Trådløs overvåking av turbinbladene kan være et steg i riktig retning.

Hva vet du om Lawrence of Rome?

Hva vet du om Lawrence of Rome?

EU vil at folk skal bli mer interesserte i kulturarven sin, og setter i gang pilotprosjekt i England, Spania og Norge.

"Svenske-gave" til norsk brannforskning

"Svenske-gave" til norsk brannforskning

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vil investere fem millioner kroner i nytt utstyr ved laboratorium i Trondheim som utgjør Norges branntekniske kompetansesenter.

Livreddende sensor for fulle blærer

Livreddende sensor for fulle blærer

En liten trykksensor kan skille mellom liv og død. Den testes ut på de første pasientene med ryggmargskader ved Sunnaas sykehus i april.

Stenger lakselusa ute

Stenger lakselusa ute

Som svar på luse-problemene i laksenæringa, vil smolt fra norsk settefisk-produsent få lukkede merder som "startbolig".

Håp i Havet

Håp i Havet

Torsdag 21. Februar var det igjen duket for Håp i Havet på Universitetet i Tromsø. SINTEF Nord stilte opp med ansatte og master studenter under standet.

Kan barn med AD/HD hjelpes av en app?

Kan barn med AD/HD hjelpes av en app?

Velferdsteknologi har vært assosiert med hjelp til eldre. Nå ser forskere om teknologi som digital kalender og smartklokke også kan støtte barn med autisme og AD/HD.

Kan barn med AD/HD hjelpes av en app?

Kan barn med AD/HD hjelpes av en app?

Velferdsteknologi har vært assosiert med hjelp til eldre. Nå ser forskere om teknologi som digital kalender og smartklokke også kan støtte barn med autisme og AD/HD.

EU satser på offshore vind

EU satser på offshore vind

I dag er kraft fra flytende vindturbiner for dyr til å konkurrerer med andre kraftkilder. Derfor skal et nytt europeisk forskningsprosjekt, "LEANWIND", gjøre offshore vind mer lønnsomt.

Hvorfor Smart grid?

Hvorfor Smart grid?

Smart grids handler om å koble sammen eksisterende og nye teknologier på en ny måte og i et langt større omfang enn før.

Hva i huleste er heksesot?

Hva i huleste er heksesot?

Du la deg til sengs med hvite, nymalte vegger og våknet neste morgen med at stua var blitt svart...

Jakter på grønn glid

Jakter på grønn glid

Norske forskere jakter på framtidas skismurning i samarbeid med SWIX. Planen er å få både mer miljøvennlig smurning og bedre glid.

Olje- og energiministeren på besøk

Olje- og energiministeren på besøk

Mandag 10. februar 2014 gjestet olje- og energiminister Tord Lien MARINTEK og NTNU Institutt for marin teknikk på et frokostmøte med påfølgende omvisning. I møtet fikk han presentert status for realiseringen av Ocean Space Centre, samt informasjon om...

Nå skal du og jeg overvåke miljøet

Nå skal du og jeg overvåke miljøet

Miljøinformasjon om CO2, svevestøv og pollen skal ikke bare samles inn av noen få målestasjoner. Nå skal syklister, bussjåfører og hvermannsen i Oslo delta.

Ambisiøs rehabilitering må til

Ambisiøs rehabilitering må til

Det trenges ambisiøse rehabiliteringsprosjekt skal Norge nå nasjonale og internasjonale klimamål for eksisterende bygg.

Facebook dominerer fortsatt

Facebook dominerer fortsatt

SINTEF-forsker Petter Bae Brandtzæg har i mange år forsket på bruken av sosiale medier, og mener Facebook skiller seg fra alle andre sosiale nettverk.

Dreper kreftceller med superlim

Dreper kreftceller med superlim

Ved hjelp av nanokapsler som inneholder kreftmedisin, har forskere lyktes med å angripe kreftsvulster med kirurgisk presisjon. Kapslene er blant annet framstilt av ørsmå dråper med superlim.

Dreper kreftceller med superlim

Dreper kreftceller med superlim

Ved hjelp av nanokapsler som inneholder kreftmedisin, har forskere lyktes med å angripe kreftsvulster med kirurgisk presisjon. Kapslene er blant annet framstilt av ørsmå dråper med superlim.

Det haster å gjenvinne sjeldne metaller

Det haster å gjenvinne sjeldne metaller

Sjeldne jordartsmetaller er viktige ingredienser i grønne energisatsinger – som vindmøller og miljøbiler. Men knapphet på metallene uroer EU.

Norske miljøråd til Namibia

Norske miljøråd til Namibia

En interessekonflikt mellom fiskerinæringa i Namibia og internasjonale gruveselskaper, har fått namibiske myndigheter til å søke råd hos norske forskere.

SINTEF deltar i høring om CO2-håndtering i Stortinget

SINTEF deltar i høring om CO2-håndtering i Stortinget

Les SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkkes innlegg i den åpne kontrollhøringen om CO2-håndtering i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite (20. januar 2014). Høringen ble gjennomført på basis av Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med...

Dugger det inne?

Dugger det inne?

Om man holder ventilene stengt om vinteren for å unngå trekk, vil luftskiftet i boligen bli for lite, ifølge SINTEF Byggforsk.

Lite nanofilter – stor miljøgevinst

Lite nanofilter – stor miljøgevinst

Tre norske bedrifter skal nå hjelpe oss med å redusere miljø- og klimapåvirkninger. Det skjer ved hjelp av et optisk filter basert på nanoteknologi.

Kunstige rev på havbunnen

Kunstige rev på havbunnen

SINTEF og PE Reefs AS søker nå Kystverket om å plassere ut kunstige rev i skjærgården utenfor Flekkefjord.

Energisparetiltak i industrien

Energisparetiltak i industrien

CREATIV-prosjektet undersøker energibruk i industrien. Prosjektet retter søkelyset mot bedre utnyttelse av overskuddsvarme og mer energieffektiv kjøling og oppvarming i matvare-, treforedlings- og metallindustrien.

Satser på kortreist sushi

Satser på kortreist sushi

Sushi er mer populært enn noen sinne. Men mange av ingrediensene importeres fra Asia. Nå vil norske forskere dyrke et kortreist alternativ til den populære tangsalaten Wakame.

Langrennski med egen app

Langrennski med egen app

Den norske langrennsski-produsenten Madshus har digitalisert skiproduksjonen, slik at utvalgte modeller går ut fra fabrikklokalene på Biri med en egen identitet. Det gir nye muligheter for både forhandlerne og skienes nye eier.

Risikosport å kjøpe bolig

Risikosport å kjøpe bolig

Hvert fjerde boligkjøp ender med klager til forsikringsselskapene. Ifølge SINTEF har mange boligeiere dårlig innsikt i hva de bør sjekke og vite om boligene før de handler.

Langrennski med egen app

Langrennski med egen app

Den norske langrennsski-produsenten Madshus har digitalisert skiproduksjonen, slik at utvalgte modeller går ut fra fabrikklokalene på Biri med en egen identitet. Det gir nye muligheter for både forhandlerne og skienes nye eier.

SINTEF deltar i høring om CO2-håndtering i Stortinget

SINTEF deltar i høring om CO2-håndtering i Stortinget

Les SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkkes innlegg i den åpne kontrollhøringen om CO2-håndtering i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite (20. januar 2014). Høringen ble gjennomført på basis av Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med...

“Vanntåke” hindrer gnistregn

“Vanntåke” hindrer gnistregn

Brannforskning viser at gnistspredning fra brennende hus kan forhindres, hvis loftet har slokkeanlegg basert på "vanntåke" – små vanndråper som delvis blir til damp.

Facebook ikke lenger så kul

Facebook ikke lenger så kul

En undersøkelse gjort blant britiske tenåringer, konkluderer med at ti år gamle Facebook er «død og begravet» for denne aldersgruppen.

Kommer lakselusa til anlegget mitt?

Kommer lakselusa til anlegget mitt?

Forskere har nå utviklet et detaljert kart over havstrømmer langs kysten av Nordland. Kunnskapen vil bedre beredskapen ved fiskesykdommer, havari, forurensning, og algeoppblomstringer.

SINTEF oppretter såkornfond for å utvikle nye bedrifter

SINTEF oppretter såkornfond for å utvikle nye bedrifter

SINTEF oppretter et nytt såkornfond med en investeringskapital på 209 millioner kroner. Fondet er et middel for å utvikle nye, levedyktige teknologibedrifter. Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) og SpareBank1 SMN går inn med kapital i fondet...

SINTEF oppretter såkornfond for å utvikle nye bedrifter

SINTEF oppretter såkornfond for å utvikle nye bedrifter

SINTEF oppretter et nytt såkornfond med en investeringskapital på 209 millioner kroner. Fondet er et middel for å utvikle nye, levedyktige teknologibedrifter. Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) og Sparebank1 SMN går inn med kapital i fondet...

Smertestillende uten effekt

Smertestillende uten effekt

Mennesker med kroniske muskel- og skjelettplager reduserer sin opplevelse av smerte dersom de får utskrevet sovemedisiner. Samtidig viste det seg at pasientene som fikk utskrevet smertestillende medisiner ikke opplevde at helsa ble bedre.

Stadige ulykker med helikoptre og høyspentledninger

Stadige ulykker med helikoptre og høyspentledninger

Et ambulansehelikopter styrtet nylig i Buskerud, og vitner tror strømledninger var årsaken. Dette aktualiserer det norske, satellittbaserte systemet som vil sikre helikopter og småfly nettopp mot ulykker som dette.

Roboter på skolebenken

Roboter på skolebenken

Neste generasjon industriroboter er rett rundt hjørnet. De skal kunne se, huske og ta egne beslutninger.

Superbuss-stasjoner får "meget minus"

Superbuss-stasjoner får "meget minus"

Jevnt over er passasjerene fornøyde med de første ferdigstilte busstasjonene i Trondheim sentrum. Men noen opplever trengsel på holdeplassene og vil ha bedre informasjon og beskyttelse mot vær og vind.

Beregner ventetid i sikkerhetskontrollen

Beregner ventetid i sikkerhetskontrollen

Varmemålende kamera på flyplasser kan beregne kø og innsjekkingstid bedre enn systemer som estimerer ut fra Bluetooth og WIFI på passasjerenes mobil.

Skipsmodelltanken 75 år

Skipsmodelltanken 75 år

I år markerer SINTEF-selskapet MARINTEK at det er 75 år siden skipsmodelltanken på Tyholt i Trondheim sto klar.

Superbuss-stasjoner får “meget minus”

Superbuss-stasjoner får “meget minus”

Jevnt over er passasjerene fornøyde med de første ferdigstilte busstasjonene i Trondheim sentrum. Men noen opplever trengsel på holdeplassene og vil ha bedre informasjon og beskyttelse mot vær og vind.

Lakkering av urolige plater

Lakkering av urolige plater

Når stoler og ovner skal lakkeres i en produksjonslinje, skjer dette i et oppheng med plater på rad og rekke. Delene må henges opp før […]