Til hovedinnhold
Norsk English

Ny bok om produksjon av berggylt

Det treårige prosjektet "Produksjon av berggylt - Leppeprod", finansiert av FHF, ble i starten av 2014 avsluttet. Prosjektet hadde som overordnet mål å utvikle kunnskap for å sikre at den kommersielle produksjonen av berggylt blir stabil og forutsigbar. Resultatene fra prosjektet er nå publisert i ei bok.

Boka skal være et verktøy for akvakulturnæringa i Norge og Europa, studenter og FoU, og spesielt for nye aktører innen leppefiskoppdrett, hvor beste praksis for produksjon vil bli beskrevet gjennom hele livssyklusen, fra stamfisk og egg, frem til utsett i laksemerd.

SINTEF Fiskeri og havbruk bidrar i denne boken med resultater og anbefalinger for levendefôr for berggylt, hvor hovedfokuset har vært på intensivt produserte copepoder, som en erstatter for tradisjonelt levendefôr som rotatorier og Artemia. I tillegg bidrar SINTEF med metoder for desinfisering av egg, levendefôr til bergnebb, mikrobiell kontroll og antibegroingsmaterialer til leppefiskskjul. SINTEF har jobbet tett sammen med NTNU Institutt for Biologi i prosjektet og har hatt til sammen16 masterstudenter. Masteroppgavene til flere av disse kan lastes ned på http://www.rensefisk.no/.

Forside til bok

Link til bok

Boka kan lastes ned her

Kontakt

Prosjektleder Ansattinfo mangler 

Prosjektside

Les mer om prosjektet her

Kontaktperson