Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF oppretter såkornfond for å utvikle nye bedrifter

Dr. Piyush Unlakat (Principal, Equity Investments, EIF), Anders Lian (adm.dir. Sinvent), Dilek Ayhan (statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet), Reidar Stokke (daglig leder, Sparebank1 SMN Invest), Unni Steinsmo (konsernsjef SINTEF.)
Dr. Piyush Unlakat (Principal, Equity Investments, EIF), Anders Lian (adm.dir. Sinvent), Dilek Ayhan (statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet), Reidar Stokke (daglig leder, Sparebank1 SMN Invest), Unni Steinsmo (konsernsjef SINTEF.) (Foto: SINTEF/ Thor Nielsen)
SINTEF oppretter et nytt såkornfond med en investeringskapital på 209 millioner kroner. Fondet er et middel for å utvikle nye, levedyktige teknologibedrifter. Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) og Sparebank1 SMN går inn med kapital i fondet sammen med SINTEF.

Det nye såkornfondet får navnet SINTEF Venture IV og skal bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater. Fondet vil investere i- og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU.

Minst 50 prosent av fondets investeringer skal rettes inn mot innovasjoner som gir positive miljøeffekter. På dette området har forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU en sterk posisjon og engasjement.

En viktig del av SINTEFs samfunnnsoppdrag

"Ny teknologi må tas i bruk og skape verdier. Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en del av vårt samfunnsoppdrag. Dette er bakgrunnen for at vi nå gjør en ny satsing på dette området", sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF. Hun er svært fornøyd med at det Europeiske Investeringsfondet (EIF) og Sparebank 1 SMN går tungt og langsiktig inn i det nye fondet. "Vi ser det som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør og av det potensialet som finnes i vårt forskningsmiljø", sier Steinsmo.

Det nye såkornfondet har fra starten en investeringskapital på 209 millioner kroner. Av dette bidrar SINTEF med 100 millioner kroner. Det Europeiske Investeringsfondet investerer 94 millioner kroner og SpareBank1 SMN Invest bidrar med 15 millioner kroner.

EIF investerer i Norge for første gang

European Investment Fund (EIF), med hovedkontor i Luxembourg, er EUs instrument for investeringer i egenkapitalfond innen EØS-området. De beskriver investeringen som en milepæl for EIF, siden det er deres første investering i et norsk fond. Investeringen er gjort mulig gjennom midler fra EU-kommisjonens Competitiveness and Innovation Programme (CIP), som støtter innovasjonsaktiviteter. "SINTEF og NTNU er ledende forskningsorganisasjoner i Norge. Vi er imponert over viljen til å kommersialisere forskningsresultater og over fremragende forskningsmiljøer med stor bredde. Dette er essensielle faktorer for investeringer fra EIF", sier Piyush Unalkat, som er leder for EIFs equity-investeringer.

Fondet skal investere i krevende tidligfase

Fondet SINTEF Venture IV skal investere såkornkapital, som er tidligfase investeringer i oppstartbedrifter. Dette er en krevende- og avgjørende fase med få aktører og høy risiko, hvor det normalt er vanskelig å skaffe investeringskapital. For at den kunnskap og teknologi som utvikles i forskning og utviklingsprosjekter skal bli tatt i bruk, har SINTEF valgt å investere egne midler nettopp i denne fasen. Dette vil skape arbeidsplasser og levedyktige bedrifter basert på ideer fra forskningsvirksomheten.

Utvikling av kompetansebaserte arbeidsplasser

SMN Invest går inn med 15 millioner kroner i fondet. "Som en stor regional sparebank er SpareBank1 SMN sitt verdigrunnlag blant annet å bidra til utvikling av det fremtidige næringsliv i regionen. Gjennom deltakelse i SINTEF Venture IV bidrar vi til realisering av ideer fra teknologimiljøer som forhåpentligvis vil være kjernen i fremtidige sunne og levedyktige bedrifter, og derved bidra til kompetansebaserte arbeidsplasser og regional verdiskaping", sier daglig leder Reidar Stokke i SpareBank1 SMN Invest AS.

Kontaktpersoner:

SINTEF

  • Unni Steinsmo, konsernsjef. Telefon: 930 59 380.
  • Anders Lian, adm.direktør Sinvent. Telefon: 911 05 411.

EIF

  • Dr. Piyush Unalkat, Pricipal (Equity Investments). Tel: +352 2485 81529.
  • Joelle Harvey, EIF Communications. Tel: +352 2485 81340.

SpareBank1 SMN Invest AS

  • Reidar Stokke, daglig leder. Tel: 905 66 448.

Kontaktperson