Til hovedinnhold
Norsk English

Kunnskapsmangel hindrer energisparing

Enebolig på Rissa etter oppgradering til energieffektiv standard. Foto: Privat
Eneboliger fra perioden 1960-1990 representerer store muligheter for energisparing. Manglende kunnskap både hos huseierne og i byggenæringen utgjør det største hinderet for å lykkes med en ambisiøs oppgradering.

Energieffektivisering er ikke alltid et mål i seg selv for huseiere som vil oppgradere boligen sin, men når man først bestemmer seg for å gjøre noe, kan det være mye å tjene på å iverksette flere energieffektiviseringstiltak.

Seksti prosent av eneboligene i Norge, det vil si nesten 700.000 hus, er bygd i perioden 1960-1990. Disse boligene trenger i stor grad rehabilitering og oppgradering, og potensialet for energibesparelser er enormt.

En gjennomgang av fire ambisiøse boligoppgraderinger viser imidlertid at byggenæringen har en vei å gå når det gjelder kunnskap om og tjenester knyttet til energieffektivisering av småhus. Seniorforsker Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk intervjuet huseierne om deres motivasjon og hvilke utfordringer de møtte i oppgraderingsarbeidet, og svarene hun fikk var tydelige.

  • Det var en utfordring for huseierne å finne tilstrekkelig informasjon om energioppgradering, og noen håndverkere manglet kunnskap om hvilke tiltak som burde gjennomføres. Huseiernes erfaringer viser at det er store muligheter for forbedring av tjenester i byggenæringen og for utvikling av produkter til oppgraderingsmarkedet, sier Hauge.

Motivasjon og utfordringer

De største motivasjonsfaktorene for huseierne som skulle oppgradere, var:

  • å få et varmt hus
  • generelt behov for oppgradering
  • å spare strøm og å få lave strømregninger
  • tilbygg for å få større plass
  • innvendig oppussing

De største utfordringene huseierne møtte var:

  • informasjonsinnhenting
  • lavt kunnskapsnivå hos håndverkere om tekniske løsninger og detaljer
  • høye kostnader
  • lite tilgjengelige materialer og produkter

Les mer

Oppgraderingsprosjektene og resultater fra intervjuene presenteres i rapporten Boligeieres beslutningsprosesser ved oppgradering.

SEOPP (Systematisk EnergiOPPgradering av småhus)

Gjennom FoU-prosjektet SEOPP skal det utvikles metoder, verktøy og løsninger for systematisk energioppgradering av småhus bygget i perioden 1960-1990.
Se SEOPPs hjemmeside.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

SEOPP

Prosjektvarighet:

01.10.2013 - 01.10.2016

Kontaktperson:

Anne G Lien

Kontaktperson