Til hovedinnhold
Norsk English

SEOPP

Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960 - 1990

Kontaktperson

Seopp

SEOPP skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen. Målet er å gå fra dagens situasjon med lite ambisiøs og lite systematisk rehabilitering og oppgradering, til et framtidig volummarked hvor det benyttes gjennomprøvde og dokumenterte rehabiliteringskonsepter med høye energi- og miljøambisjoner.

I løpet av denne prosjektperioden skal rehabiliteringskonseptene utvikles og dokumenteres gjennom pilotbygg.

Til SEOPPs hjemmeside

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2016