Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan få din bedrift robust?

Å håndtere markedsmessige endringer – og samtidig forvalte god drift og godt arbeidsmiljø, er vanskelig for en bedrift. Nå kommer det hjelp.

Sintef har forsket på dette temaet i to år blant Abelias medlemsbedrifter. Resultatet er ei verktøybok kalt “Robust organisering”. Den forteller hvordan kunnskapsbedrifter kan utvikle og styrke sin egen robusthet som organisasjon og arbeidsplass. NHOs arbeidsmiljøfond har finansiert arbeidet.

Fire hovedområder

–  En bedrift må være robust nok til å tåle et bortfall av ett eller to nøkkelprosjekter uten å bryte sammen. Eller være robust nok til å kunne ansette en ny medarbeider uten å ha prosjekter klare for vedkommende. Det sier Thale Kvernberg Andersen i SINTEF.

Robust har blitt definert som bedriftens evne til å ta inn en hendelse samtidig som de viktigste funksjonene fortsatt blir ivaretatt. Forskerne har jobbet fram gode løsninger på de fire områdene arbeidsmiljø, ledelsespraksis, arbeidspraksis og markedshåndtering.

– Hvert av disse områdene krever flere innsatser- samtidig som man må sikre viktige sammenhenger mellom dem, sier Andersen. – Trivsel og arbeidsglede er for eksempel viktige drivere i alt av kunnskapsarbeid.

Langsiktig tenking og fordelt ansvar

Andersen mener kunnskapsbedrifter lett kan bli sårbare på flere måter siden verdiskapingen sitter i hodene til de ansatte. Ansatte blir gjerne bundet opp av oppgaver i daglig drift, og det blir mindre fokus på langsiktig utvikling og å se utover seg selv. Men de store utfordringene løser seg sjelden selv.
For å sikre godt markedsarbeid, understrekes viktigheten av å spre kompetanse på flere. Ikke bare ledere men også medarbeidere bør ta ansvar.

– Involverende lederskap er en robusthetsdriver i seg selv, hevder Andersen som nevner svakheten ved at bare noen få medarbeidere er gode på å hanke inn prosjekter. Når de slutter, er bedriften tappet for denne type kompetanse.

Last ned boka her: