Til hovedinnhold
Norsk English

Støtte til kommunene før GPS-valget skjer

Et skjema skal hjelpe kommuner og institusjoner til å foreta riktig valg av teknologi til personer med demens.

Stadig flere kommuner går til anskaffelse av GPS-teknologi. Teknologien skal øke trygghet og sikkerhet til personer med demens i forbindelse med aktiviteter og ferdsel utendørs.

Men det finnes en rekke GPS-baserte lokaliseringsløsninger i markedet, og det kan være vanskelig for en kommune å vurdere hvilke løsninger som egner seg for egne behov.

I prosjektet Trygge spor er det derfor utviklet et skjema for å vurdere lokaliseringsteknologi. Primærmålgruppene er kommuner og institusjoner som tilbyr tjenester til personer med demens. Pårørende og andre privatpersoner kan også ha nytte av skjemaet.
Skjemaet er ment som et støtteverktøy i vurderingen, og innholdet er basert på praktisk erfaring med GPS-teknologi fra flere kommuner.

-Hovedhensikten er å skape refleksjon og høyne bevisstheten rundt viktige aspekt man bør vurdere før anskaffelse og anvendelse av GPS-teknologi til demente, sier Dag Ausen ved SINTEF IKT.
Han forteller at skjemaet er ment å være et “levende” dokument som vil bli oppdatert ut fra erfaringer ved bruk, generelle innspill og teknologisk utvikling.

Utforsk fagområdene