Til hovedinnhold
Norsk English

Norske bedrifter og forskningsmiljøer drar nytte av € 10m fra EU

People
"Leanwind" skal bidra til betydelige kostnadsreduksjoner for offshore vind

Offshore vindkraft forventes å spille en viktig rolle i å stimulere til vekst og investeringer i Europa. Europeisk industri er langt fremme på området og EU håper på betydelige inntekter fra eksport av produkter og tjenester. Imidlertid er kostnadsnivået innen offshore vind i dag for høyt til å konkurrere effektivt med andre kraftkilder og kostnadsreduksjoner er nødvendige for at de høye forventningene skal innfris.

Et nytt europeisk forskningsprosjekt, "LEANWIND", skal forsøke å løse mange av disse problemene og dermed gi betydelig lavere kostnad for vindkraft til havs. Dette gjelder i første rekke hvordan nye og eksisterende tekniske løsninger kan utnyttes bedre gjennom forbedrede prosedyrer, logistikk og drift. Leanwind ble tildelt et konsortium av 31 partnere fra 11 land og ledes av Beaufort Research ved University College Cork (UCC) i Irland. MARINTEK assisterer UCC med teknisk koordinering i prosjektet. Prosjektet har fått en støtte på € 10 millioner fra EU-kommisjonen og har et samlet budsjett på € 15 millioner. Leanwind startet i desember 2013 og skal vare i fire år.

I Norge deltar Kongsberg Maritime AS, Norsk Automatisering AS, SINTEF Energi AS og MARINTEK i prosjektet. Viktige bidrag fra de norske partnerne kommer blant annet innen feltene skipstransportsystemer, robotikk, kostnadsoptimalisering og vedlikeholdsteknologi.

LEANWIND-prosjektet

Leanwind skal redusere drifts- og installasjonskostnadene for offshore vindkraft og gjøre den betydelig mer konkurransedyktig i forhold til andre energikilder. Leanwind vil se på transport av komponenter og driftspersonale, effektiv administrasjon og organisasjon av basene, faste og flytende strukturer som er enklere å installere samt ny teknologi og metoder for drift og vedlikehold. På konstruksjonssiden er det spesiell vekt på understell og design av spesialtilpassede fartøy for installasjon og drift. Sikkerhet og helse for personale og nye forretningsmodeller får også betydelig oppmerksomhet i prosjektet. Videre legger Leanwind spesiell vekt på "lean-prinsipper" for å effektivisere operasjonene.

Et annet hovedmål i prosjektet er å utvikle nye europeiske nisjemarkeder og dermed skape bærekraftig og langsiktig beskjeftigelse for europeiske industri.

Prosjektet er viktig for EU og EUs kommisjonær for forskning, innovasjon og vitenskap, Máire Geoghegan-Quinn, besøkte LEANWIND-standen da prosjektet ble startet opp.

For mer informasjon kontakt: