Til hovedinnhold
Norsk English

Virker transporttilbud inn på arbeidsmuligheter?

SINTEF og Universitetet i Nordland skal undersøke hvilken rolle transport spiller for arbeids- og karrieremuligheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet SAMT vil se på bruken av eksisterende støtteordninger for transport. Det finnes en vrimmel av stønadsytelser og ordninger som skal hjelpe folk ut i arbeid, alt fra retten til “arbeidsreiser” – til bruk av førerhund og personlig assistent. Men fungerer de? Overlapper de hverandre? Utgjør de et hinder? Forskerne vil vurdere om det er mulig å samordne noen av støtteordningene.

Forskerne er i gang med datainnsamling, og ønsker så mange deltakere som mulig. Dette er en undersøkelse av stort omfang, og målgruppen må nås gjennom mange kanaler. Undersøkelsen ligger derfor tilgjengelig for den som vil svare, på denne nettsiden

-Vi ønsker at flest mulig skal gå inn her og besvare spørsmålene. Problemstillingene er relevante for mange som ikke definerer seg selv som funksjonshemmet. Kanskje er du bare litt dårlig til bens, sier prosjektleder Kristin Ystmark Bjerkan ved SINTEF.