Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk ultralydteknologi til Cape Town

Den sør-afrikanske legen Llewellyn Padayachy tester ut ultralydutstyret med proben mot øyenlokket til pasienten. Foto: SINTEF.
Den sør-afrikanske legen Llewellyn Padayachy tester ut ultralydutstyret med proben mot øyenlokket til pasienten. Foto: SINTEF.
Trondheimsforskere har installert et system med 3D ultralyd og bildeveiledning på et av Afrikas største barnesykehus. Det kan forenkle behandlingen av hjernesykdommer hos barn.

Tormod Selbekk og Reidar Brekken jobber begge med ultralyd til daglig ved SINTEF, og har  doktorgrader innenfor ultralyd og kliniske anvendelser. Kollegene arbeider i Trondheimsmiljøet som er et av verdens fremste på bruk av ultralyd og 3D-bilder som veiledning under operasjoner i hjernen. Her har forskere, ingeniører og leger på St. Olavs Hospital samarbeidet i årevis, med gode resultater. Men herfra – og til Cape Town?

Samarbeidet startet

De norske forskerne Tormod Selbekk (t.v.) og Reidar Brekken sammen med Llewellyn Padayachy som er pediatrisk nevrokirurg ved Red Cross War Memorial Children’s Hospital.

De norske forskerne Tormod Selbekk (t.v.) og Reidar Brekken sammen med Llewellyn Padayachy som er pediatrisk nevrokirurg ved Red Cross War Memorial Children’s Hospital.

Klikk for å åpne

Det startet med en SINTEF-workshop i Sør Afrika for åtte år siden. En rekke helse- og IKT-folk var samlet, og Tormod Selbekk møtte for første gang ansatte fra Nevrokirurgisk avdeling i Cape Town. En av dem var Graham Fieggen, professor ved University of Cape Town og sjef på Nevrokirurgisk avdeling på det kjente sykehuset Groote Schuur. I tillegg leder han nevrokirurgisk avdeling ved Red Cross War Memorial Children’s Hospital i byen.

– Vi hadde noen interessante samtaler, men fikk ikke etablert noen form for samarbeid, forteller Selbekk. En januardag i 2013 dukket det imidlertid opp en e-post fra Sør-Afrika.

FAKTA:

 

·         Forskere fra SINTEF og NTNU har i mange år jobbet sammen med leger på St. Olavs Hospital via Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling.

·         Trondheimsmiljøet samarbeider nå med Nevrokirurgisk avdeling på sykehuset Groote Schuur ved University of Cape Town, og på Red Cross War Memorial Children's Hospital.

 

 

– Fieggen hadde sjekket publiseringslista vår, og så at vi fremdeles var på hugget med forskning på ultralyd/hjernekirurgi. Han hadde også en barnenevrokirurg som gjerne skulle ha tatt en doktorgrad om bruk av ultralyd på barn, smiler Selbekk. Selbekk har nå blitt veileder for den unge legen, Llewellyn Padayachy som reiste to ganger til Trondheim i 2013 for å studere hva de norske forskerne holdt på med. Selv hadde han med seg ideer om hvordan man kunne bruke ultralyd avbildning for å kartlegge trykk i hjernen.

Mange barn med hjerneskader

I Afrika er trafikkulykker vanlig. Røde Kors-sykehuset tar imot barn fra store deler av landet. Her samles også barn med traumer, de som har fått slag mot hodet, eller barn som har sykdommer med væskesamling i hjernen. For alle disse tilfellene blir det viktig å gjøre målinger i hjernen for å avdekke skader. Bruk av ultralyd gjør at man slipper å bore hull i kraniet for å måle om det er høyt trykk i hjernen. I april reiste de norske forskerne ned for å installere et system som vil gjøre det mulig å foreta 3D-avbildninger av hjernen med ultralyd.

– Installasjonen vil også gjøre det mulig for oss å samarbeide mer med Cape Town. Det vil gi også oss klarhet i om dette kan gi bedre diagnostikk og behandling av sykdomstilstander hos barn, sier Reidar Brekken.

Slipper å bore hull

Dette er systemet forskerne har installert:

 

 

  • Programvaren Custus X- er utviklet av SINTEF sammen med NTNU, sykehuset og midler fra Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling. Softwaren gjør at man kan sette sammen ultralydbilder til et volum som gjør at man kan navigere. Programmet er utplassert i Nederland, men det er første gang at verktøyet installeres utenfor Europa.
  • Systemet som står på Children's hospital i Cape Town, består av en Mac datamaskin med programvaren CustusX installert. En ultralydskanner og et tracking-system som fungerer som en GPS, er koblet til, og kan spore de små sensorene som er montert på ultralydproben. Systemet kan dermed se hvor proben som sender og mottar lydbølger, befinner seg hele tiden.
  • Med dette systemet får kirurgen opp 2D-bilder av hjernen som han kan gjøre om til 3D-bilder – og kjøre analyser på bildene.
To samarbeidsprosjekter har nå utkrystallisert seg. Det ene er ultralydavbildninger av synsnerven på barn for å måle trykk i hjernen. Ved å legge proben mot øyelokket på barnet kan legene få fram ultralydbilder med informasjon. Disse kan forenkle en diagnose, og man slipper å bore hull og legge inn trykkmåler. Det andre prosjektet handler om å bruke ultralyd for å guide innsetting av små dren (små rør) i hulrommene i hjernen for å fjerne væske, f.eks. ved sykdommer som vannhode. Bilder fra barnesykehuset i Cape Town sendes nå til Trondheim der de brukes som materiale for videre metodeutvikling.

– Dette er et spennende samarbeid, sier Reidar Brekken.

– For å gjøre klinisk forskning trenger man mange pasienter. Siden Red Cross er at av de største barnesykehusene i Afrika, kan de bidra med dataog klinisk kunnskap.  Vi sørger for teknologisk kompetanse slik at vi sammen får forskningsresultater for en bedre pasientbehandling. Blant annet kan vi  få ut mer informasjon fra ultralydbildene enn vi har i dag.

Utforsk fagområdene