Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF oppretter såkornfond til bedriftsutvikling

SINTEF oppretter et nytt såkornfond med en investeringskapital på 209 millioner kroner. Fondet skal utvikle nye, levedyktige teknologibedrifter.

Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) og SpareBank1 SMN går inn med kapital i fondet sammen med SINTEF. Fondet har fått navnet SINTEF Venture IV og skal bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater. Fondet vil investere i- og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU. Minst 50 prosent av fondets investeringer skal rettes inn mot innovasjoner som gir positive miljøeffekter