Til hovedinnhold
Norsk English

Vil gjøre laksenæringen stuerein

Vi har ambisjoner om å bidra med teknologi og løsninger som kan avhjelpe med lakserømming og lakselus, sier forskningssjef Arne Fredheim i SINTEF Fiskeri og havbruk.
Problemene med lakserømming og lakselus bør ikke være et problem om fem til ti år. Det mener forskningssjef Arne Fredheim i SINTEF.

–Vi bør klare å løse de fleste av utfordringene med lakserømming og lus innen fem til ti år. Men ingen skal tro at problemene vil bli helt borte. Det vil dessverre aldri skje på grunn av at også menneskelige faktorer spiller inn, sier Arne Fredheim (44), som nylig ble utnevnt som forskningssjef for havbruksavdelingen i SINTEF Fiskeri og havbruk. Fredheim tar over jobben etter Jostein Storøy, som har gått over i en rolle som forretningsutvikler på instituttet.                   

Et realistisk mål

I samme uke som Fredheim tiltrådte som ny forskningssjef i SINTEF, gjorde fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) det klart at hun vil bruke både gulrot og pisk for å begrense lusetallene og øke produksjonen. Den oppretteren som kan vise til bare 0,1 voksne lus per fisk kan få økt produksjonen sin med fem prosent. I dag er kravet fem voksne lus på ti laks i merdene.

Kritikerne mener få, om noen oppdrettere i det hele tatt, vil være i stand til å oppfylle kravene om lakselus på bare hver tiende oppdrettsfisk. Fredheim tror imidlertid det er mulig, hvis en tar tiden - og ikke minst - forskningen til hjelp.

–Om fem til ti år bør lakselus ikke være et problem lenger. Det samme bør gjelde for lakserømmingen. Det skal i alle fall være mulig å få det ned på et betydelig lavere nivå enn i dag, sier Fredheim og legger til: – Det er ikke snakk om enkeltfaktorer, men summen av mange ting: rutiner, organisasjon, holdninger og noe så basalt som design av utstyr som kan føre til at det begås menneskelige feil. Ved å utvikle tekniske standarder som stiller strenge tekniske krav til flytende oppdrettsanlegg, noe vi i SINTEF har bidratt vesentlig til i samarbeid med bransjen selv, vil vi få stadig sikrere og mer effektive oppdrettsanlegg, sier Fredheim.

Fisken først, så teknologi

Med bakgrunn fra det da franskeide Schlumberger Wireline & Testing, som leverer borehullsteknologi til blant andre Statoil, begynte Fredheim som SINTEF-forsker ved avdeling for havbruksteknologi høsten 1999. I femten år har Fredheim altså høstet erfaring og gått gradene, og ble i 2007 leder av CREATE - Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i havbruksteknologi. Gjennom flere års internasjonal forskningsarbeid og bidrag på konferanser er han blitt en anerkjent internasjonal ekspert på feltet. –I CREATE, som SINTEF både leder og driver, forsøker vi å forstå adferden til fisken først, før vi prøver oss fram med tekniske løsninger. Hensikten er å sikre mer effektiv og samtidig bedre oppdrett, sier Fredheim.

80 prosent mindre lakserømming

Fredheim er opptatt av at vi faktisk har kommet ganske langt i forhold til å redusere lakserømmingen.

–Siden 2006 er lakserømmingen redusert med 80 prosent, så det går riktig vei, sier Fredheim.

–Hvordan skal dere få lakserømmingen ytterligere ned?

–SINTEF Fiskeri og havbruk ønsker å bidra til med å utgjøre en forskjell, den som betyr noe. Det være seg enten i samarbeid med oppdrettsselskaper, utstyrsleverandører og ikke minst i forhold til miljøet. I forrige uke avsluttet vi for eksempel et forsøk på riktig badebehandling av fisk for å fjerne lus. Kunsten er å bruke akkurat stor nok dukpose som fisken er i og tilføre korrekt mengde kjemikalier som dreper lusa og samtidig ikke skader miljøet, sier Fredheim.

Ut mot havet

Når Fredheim blir bedt om å se i glasskula for å se hvilken vei oppdrettsnæringen beveger seg, tror han vi vil få langt flere utaskjærs oppdrettsanlegg enn i dag. Såkalte eksponerte anlegg vil stille enda strengere krav til oppdrettere, ikke minst i forhold til at anleggene bør tåle større bølger og sterkere vind.           

–Det er stor interesse blant oppdretterne å komme seg mer utaskjærs, fordi det vil gi mer stabile temperaturer og strømforhold, samt muligheter for å ha mer plass til merdene - og følgelig mindre lakselus. Vi vil ikke se en revolusjon, men en evolusjon der stadig flere oppdrettere vil komme utaskjærs. Likevel vil vi ha mange oppdrettsanlegg som også er innaskjærs - som i dag, sier Fredheim.

For å løse utfordringene med utaskjærs oppdrett ønsker SINTEF å få på plass en videreføring av CREATE, et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon som heter SFI Exposed. –En vikitig del av SFI Exposed vil være samarbeid mellom maritime næringsaktører og havbruksnæringen, sier forskningssjef Fredheim i SINTEF Fiskeri og havbruk.