Til hovedinnhold
Norsk English

Framtida for norsk vareproduserende industri

SFI Norman inviterer sammen med Forskningsrådet, SINTEF og NTNU til en to-dagers konferanse om framtida til norsk vareproduserende industri. På konferansen vil forskningens betydning for norsk industri stå i fokus – med innlegg fra aktører fra norsk industri og akademia. Konferansen arrangeres den 1. og 2. oktober på Lysaker i Oslo.

 

Konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo, vil åpne konferansen. Det kommer foredragsholdere fra Innovasjon Norge, Norsk Industri og Forskningsrådet. Professor Günther Seliger fra Technische Universität Berlin vil snakke om Perspectives of Manufacturing in Europe. Videre blir det presentert erfaringer fra partnerbedriftene i SFI Norman, blant andre: Benteler AS, Ekornes, GKN Aerospace, Kongsberg Automotive, Pipelife, Plasto og TINE.

I SFI Norman har bedrifter og forskere fra NTNU og SINTEF forsket fram resultater for å bidra til styrket konkurranseevne for norsk vareproduserende industri. Nå ønsker senteret å presentere resultatene fra denne forskningen, og ikke minst peke på veien videre både for deltakerbedriftene og øvrige industribedrifter.

På konferansen vil:

  • de viktigste resultatene fra 8 års forskning bli presentert
  • ledende forskere fra både nasjonalt og internasjonalt peke på veien videre
  • industriledere vise eksempler på hvordan forskningsresultater omsettes til innovasjon og forbedringer

Forskningen handler om å skape bærekraftige løsninger for norsk industri. Den overordna utfordringen som har vært adressert er evnen til å skape fleksible og automatiserte produksjonssystemer, støttet med moderne styring og god logistikk og som tiltrekker seg dyktige medarbeidere gjennom attraktive arbeidsplasser. Dette er kompetanse som norsk industri skal gjøre seg nytte av i årene som kommer, eksempelvis gjennom:

  • hypereffektiv automatisert produksjon
  • fleksibel produksjon basert på integrerte og adaptive produksjonsteknologier
  • styringsmodeller for automatiserte og integrerte operasjoner
  • ny generasjon sensorteknologi for å muliggjøre automatisering og robotstyring
  • konseptet "Ideell fabrikk" for hvordan drive og lede moderne produksjonsbedrifter gjennom ny teknologi og gode arbeidsprosesser
  • differensierte produksjonsstyringskonsepter, sanntidsovervåkning og hendelsesorientert styring av produksjon
  • metodikk og kunnskap for bruk av Lean i norske industrikonsern

Velkommen til en inspirerende og spennende konferanse hvor vi deler kunnskap og erfaringer fra samarbeidet mellom forskning og industri!

 

Praktisk informasjon

Sted:   Forskningsrådets nye lokaler på Lysaker, Drammensveien 288 (Gjensidige-bygget)

Tid:     1. oktober kl. 09:00–22:00 (inkl felles middag) og 2. oktober kl. 09:00-15:00

Pris:    Fri inngang, lunsj og middag inngår

Middag: Festmiddag på Quality Hotell EXPO 1. oktober kl 19.00

Overnatting: Konferansen har avtale med Quality Hotell EXPO for overnatting, ta kontakt med hotellet på epost, ,  og oppgi kode 47163 for å få avtalepris.

Meld deg på konferansen her.

Mer informasjon og program finner du på våre nettsider

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

SFI Norman

Prosjektvarighet:

01.01.2007 - 31.12.2014

Kontaktperson:

Tore Nilssen

Kontakt

Jorunn Auther kontaktperson for påmeldingen.