Til hovedinnhold
Norsk English

Ung i NAV – ikke alltid lett

Mange unge NAV-brukere har så store helseproblemer at de verken kan jobbe eller gå på skole. Dette gjelder særlig unge med sammensatte behov, som ofte sliter med dårlig selvfølelse og manglende motivasjon etter mange nederlag.

Det viser en delrapport fra det nasjonale forsøket “Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor”. Delprosjektet er gjennomført av arbeidsforskere ved SINTEF i samarbeid med NAV, NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Den ferske rapporten gir en oversikt over hvordan NAV og andre aktører i fylket i dag arbeider med unge mennesker med sammensatte behov. Funnene skal danne grunnlag for mer forskning og gi føringer for framtidas organisatoriske løsninger i oppfølgingen av disse ungdommene.

Dette foreslår forskerne for at færre skal havne utenfor skole og arbeidsliv:

  • Grunnskolen bør utvikles for å gi bedre kompetanse til flere, praksisbrevordningen må styrkes og NAV bør bidra med sin kompetanse og erfaring i forebyggingsarbeidet for å hindre at så mange unge marginaliseres.
  • En del av de unge vurderes å ha lang vei ut i arbeidslivet. Et døgnbasert lærings‐ og mestringstilbud for unge som står lengst fra arbeidsliv eller skole, kan gi stordriftsfordeler og effekter som reduserer oppfølgingsbehovet ved de lokale NAV‐kontorene.
  • Suksesskriteriet er at tiltaket fører til at flere unge blir formidlingsklare eller motivert for skole og utdanning. Erfaringer fra Jobbhuset i Trondheim og andre tiltak bør kobles opp mot dette arbeidet. I dag er det bare de største kontorene som har et slikt tilbud. NAV kontorene kan da i større grad spesialiseres på formidling til ordinært arbeidsliv.

Forskningsprosjektet finansieres av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Her kan du laste ned rapporten.

Illustrasjonsbilde: Thinkstock.

Utforsk fagområdene