Til hovedinnhold
Norsk English

Flest kolspasienter i sør og øst

Forskerne ser det som sannsynlig at kvinnelige KOLS-pasienter vil bli i flertall i årene framover. Foto: ThinkStock
KOLS rammer hovedsakelig folk bosatt på Østlandet, Sørlandet og i noen kommuner i Finnmark. Og det er ikke bare røyking som er årsaken.

Det er helsetjenesteforskere ved SINTEF Teknologi og samfunn som står bak funnene. De har gjennomført en av verdens første populasjonsstudier på KOLS gjennom å hente ut og koble sammen data fra ulike nasjonale registre. Dette er registre som Statistisk Sentralbyrå, Norsk pasientregister og Reseptregistere.

I løpet av de siste årene har reglene for bruk av nasjonale registre blitt endret i Norge, og da prosjektet om årsaker til og spredning av KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom), ble satt i gang i 2009, passet det godt å kunne hente ut data på samtlige norske innbyggere.

– Vi har hatt fokus på sosioøkonomiske årsaker og kjønnsforskjeller, forteller Thomas Halvorsen og Pål Martinussen ved SINTEF. – Så vidt vi vet er det gjort mange studier på KOLS i andre land, men bare med regioner -ikke for hele befolkningen. Siden vi nå har kunnet gjøre koblinger på individnivå, kan vi vise at det er indre deler av Østlandet og kommuner på Sørlandet som har flest KOLS-pasienter. Både kvinner og menn følger det samme geografiske mønster.

Les hele artikkelen på Gemini.no.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2011 - 31.12.2013

Kontaktperson:

Thomas Halvorsen

Utforsk fagområdene