Til hovedinnhold
Norsk English

Forbruk og kvalitet i helsetjenesten for KOLS-pasienter

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en viktig årsak til kronisk sykelighet og dødelighet over hele verden. I 2001 var KOLS den femte største dødsårsaken i høyinntektsland, og ble også anslått til å være en ledende årsak til tapte friske leveår. I løpet av de siste tiårene har KOLS blitt en folkesykdom i Norge. Det er anslått at over 200 000 personer i landet har denne sykdommen, og omtrent 100 000 personer antas å være udiagnostisert. KOLS representerer en betydelig grad av uførhet og dødelighet, med nær 1 400 dødsfall hvert år. Det er også den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelser blant voksne på grunn av sykdom i åndedrettsorganene.

Kontaktperson

Forbruk og kvalitet i helsetjenesten for KOLS-pasienter
Forbruk og kvalitet i helsetjenesten for KOLS-pasienter

SINTEF leder et stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet, som tar sikte på å bidra til bedre helsetjenester og livskvalitet for personer som lider av KOLS. KOLS rammer vanligvis i løpet av yrkesaktiv alder, og forårsaker store lidelser for dem som berøres av det, samt store sosiale kostnader.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2013

Utforsk fagområdene