Til hovedinnhold

Innleide arbeidstakere har lite innflytelse

Innleide arbeidstakere har ofte mindre innflytelse på arbeidsplassen enn de som er fast ansatt. Det går ut over trivsel og helsa.

Det er høyt sykefravær blant renholdere. Mange av de innleide renholderne ønsker å jobbe lenge på samme sted. (Foto: Shutterstock)

Trenden i Norge og internasjonalt er stadig mer outsourcing av tjenester. For eksempel er det stadig færre som ansetter en vaktmester, i stedet blir vaktmestertjenester leid inn.

På samme måte blir renhold satt ut til rengjøringsfirma. På byggeplasser blir håndverkere leid inn på prosjektbasis.

– I noen bransjer er det så mange leverandører og underleverandører inne at det blir snakk om et leverandørhierarki. Jo lavere i hierarkiet du er, desto dårligere er ofte arbeidsbetingelsene dine, sier seniorforsker Kari Skarholt ved Sintef.

Les resten av artikkelen på Forskning.no.

Publisert onsdag 2. juli 2014

Prosjektvarighet:

01.10.2010 - 30.09.2013

Kontakt

Seniorforsker Ansattinfo mangler, avd. Teknologiledelse