Til hovedinnhold
Norsk English

Innleide arbeidstakere har lite innflytelse

Det er høyt sykefravær blant renholdere. Mange av de innleide renholderne ønsker å jobbe lenge på samme sted. (Foto: Shutterstock)
Innleide arbeidstakere har ofte mindre innflytelse på arbeidsplassen enn de som er fast ansatt. Det går ut over trivsel og helsa.

Trenden i Norge og internasjonalt er stadig mer outsourcing av tjenester. For eksempel er det stadig færre som ansetter en vaktmester, i stedet blir vaktmestertjenester leid inn.

På samme måte blir renhold satt ut til rengjøringsfirma. På byggeplasser blir håndverkere leid inn på prosjektbasis.

– I noen bransjer er det så mange leverandører og underleverandører inne at det blir snakk om et leverandørhierarki. Jo lavere i hierarkiet du er, desto dårligere er ofte arbeidsbetingelsene dine, sier seniorforsker Kari Skarholt ved Sintef.

Les resten av artikkelen på Forskning.no.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.10.2010 - 30.09.2013

Kontaktperson:

Hans Yngvar Torvatn

Kontakt

Seniorforsker Ansattinfo mangler, avd. Teknologiledelse