Til hovedinnhold
Norsk English

Effektive tiltak for redusert sykefravær i nord

NAV
Hvorfor har Troms høyere sykefravær enn resten av landet? Hva er det som gjør at Troms over tid har kontinuerlig tronet høyest på sykefraværsstatistikken?

SINTEF Nord skal, i samarbeid med NAV, identifisere årsaken til hvorfor Troms har høyere sykefravær enn resten av landet. Et av målene med prosjektet er å identifisere årsaken til hvorfor sykefraværet langs kysten er høyere dess lengre nord man kommer.

Prosjektet vil fokusere på årsaker og tiltak knyttet til Troms fylke, men resultatene fra arbeidet vil være av generisk karakter slik at kunnskapen med basis i forhold knyttet til Troms, også vil kunne benyttes i andre deler av landet. Det er også et delmål i prosjektet at Arbeidslivssenteret og partnere i prosjektet ønsker at det bygges opp lokal kompetanse i nord knyttet til forskning rundt de problemstillinger prosjektet behandler.

Prosjektleder: