Til hovedinnhold
Norsk English

Trehusboka er tilpasset passivhusnivå

Trehus
"Trehus" er nyttig for alle som arbeider med trehusbygging. Boka følger gjeldende myndighetskrav og standarder, og er tilpasset norsk klima og passivhusnivå. Foto: SINTEF
SINTEF Byggforsk har lansert en ny utgave av boka Trehus, et referanseverk for trehusbygging i Norge.

Den nye utgaven av Trehus er den tiende i rekken av håndbøker fra SINTEF  som gir anbefalinger og retningslinjer for norsk trehusbygging i hele sin bredde. Løsningene i boka tilfredsstiller TEK, og det er tatt høyde for varslede endringer i regelverket.

– Alle som arbeider med trehus og er opptatt av å levere bygg av høy kvalitet bør ha denne boka for å sikre utførelser i tråd med anbefalte løsninger, sier seniorrådgiver Knut Ivar Edvardsen, som er en av forfatterne av boka.

Kjøp boka her.

Passivhus, prefabrikkering og dokumentasjon

Innholdet er nyskrevet, lagt opp til passivhusnivå, og oppdatert med nye resultater fra forskning, utvikling og praksis. Klimaendringer er gjennomgående ivaretatt. I takt med produktutviklingen og moderne byggemetoder legger boka større vekt på prefabrikkering, har skarpere fokus på dokumentasjon av byggevarer, og omtaler bruk av massivtre.

Alle figurer er nytegnet med høy kvalitet, noe som gir raskere og bedre oversikt over komponenter, oppbygning og detaljer. Figurene kan brukes som retningslinjer for prosjektering, materialvalg, utførelse, kontroll og dokumentasjon av løsninger.

Referanseverk og lærebok

Trehus er et referanseverk for alle som er involvert i trehusbygging med god kvalitet i norsk klima og natur. Boka er unik ved at den favner både konstruksjonsteknikk og det teoretiske grunnlaget for hvordan trehus bør bygges her i landet. Derved kan den tjene som lærebok for studenter på både videregående skoler, høgskoler og universiteter.

Samtidig er den en praktisk rettet håndbok for utførende på byggeplass, byggmestere, entreprenører, rådgivere og arkitekter. Boka kan også være nyttig for byggherrer og selvbyggere.

Det har vært en stor satsning for SINTEF å utvikle den nye Trehus, med faglige bidrag fra mange eksperter ved instituttet. Hovedforfattere og redaktører er to av SINTEF Byggforsks nestorer innen trehusteknologi gjennom flere tiår, Knut Ivar Edvardsen og Trond Ø. Ramstad. Boka kan bestilles på sintefbok.no

Fakta

  • Få land har en like stor andel trehus i boligmassen som Norge. Trehusbygging er en viktig del av norsk kultur, og trehus preger i stor grad bygningsmiljøet over hele landet.
  • I 1952 lanserte Byggforsk Trehus i dag. Boka ble et viktig bidrag til utviklingen av materialbesparende og rasjonelle trehuskonstruksjoner.
  • Trehusbøkene fra Byggforsk og senere SINTEF har siden vært viktige verktøy i en utvikling som har ført til at norske trehus er ledende internasjonalt når det gjelder tekniske, miljømessige og bruksmessige kvaliteter.

 

 

Kontaktperson