Til hovedinnhold
Norsk English

Potensiale for restråstoffet

NVG Sild foto: stockfishphoto.com
Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir utnyttet på en god måte. Likevel er det et stort potensial for å øke utnyttelsesgraden og da spesielt fra hvitfisksektoren

Allerede i dag bidrar restråstoff betydelig til verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen, og det er mange bedrifter i næringen som har økt fokus på restråstoffutnyttelse. Det er også en stadig voksende marin ingrediensindustri i Norge som ønsker å øke anvendelsen av norsk restråstoff inn i sin produksjon.

Kartlegging av potensialet
Utarbeidelse av gode oversikter over mengder med restråstoff og hvor dette oppstår, samt hvordan det anvendes, er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å ta hånd om og utnytte restråstoffet. Derfor har SINTEF Fiskeri og havbruk og Kontali analyse, kartlagttilgangen til marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring og gitt en oversikt over varestrømmer for anvendelse av råstoffet. Rapporten er skrevet på oppdrag fra FHF.

Mer fra hvitfisk
Fra en råstoffbase på ca. 3,07 millioner tonn (levende vekt) fisk og skalldyr, blir det  0,87 millioner tonn restråstoff. I 2013 ble 69 % av restråstoffet utnyttet, det vil si ca. 600 000 tonn. Det er i hovedsak restråstoff fra hvitfisksektoren som ikke utnyttes. Dette skyldes blant annet at det mangler gode teknologiske løsninger om bord og økonomiske insentiver for fiskeflåten til å bringe dette til land. Det råstoffet som bringes til land, utnyttes så og si fult ut. I oppdrettsindustrien utnyttes nesten alt råstoffet, men det er fremdeles mulig å nyttiggjøre seg mer av blodet som i dag skylles ut sammen med prosessvannet fra lakseslakteriene.

Anvendelse av restråstoff
Restråstoffmengden som oppstår fra fiskeri- og havbruksnæringen anvendes inn i ulike produksjoner. Noe går direkte til ferske eller frosne sjømatprodukter, mens det aller meste går gjennom en eller annen form for prosessering. Nesten halvparten av restråstoffet anvendes inn i foredling av ensilasje og en annen viktig prosess er produksjon av fiskemel og fiskeolje. Produksjonen av oljer og proteiner basert på ferskt restråstoff fra havbruksnæringen er den tredje største. I overkant av 10 % utnyttes direkte til konsum i form av sjømatprodukter og tran/ekstrakter/kitinprodukter mm.

Kontakt

Ansattinfo mangler 

Oppdragsgiver

FHF

Rapporten

Last ned rapporten

Utforsk fagområdene