Til hovedinnhold
Norsk English

Internasjonal miljøpris for nytt fiskeredskap

Prøvetakingskanonen lar fiskerne sjekke om fangsten er riktig før de tar den ombord. (foto: Havforskningsinstituttet)
En ny, norsk oppfinnelse som kan hindre dumping og fiske av truede eller overfiskede arter vekker internasjonal oppsikt.

De tre norske forskerne Jostein Saltskår og Bjørnar Isaksen ved Havforskningsinstituttet og Kurt Hansen ved SINTEF Fiskeri og Havbruk kommer med et solid bidrag for å gjøre verdensfisket mer miljøvennlig. Sammen har de utviklet en «prøvetakingskanon» som gjør det mulig å sjekke om fangsten i nota er den riktige før alt tas om bord. Dermed kan fiskere unngå å ta opp uønskede arter eller fisk som er av feil størrelse eller dårlig kvalitet. Oppfinnelsen har gått rett til topps i WWFs International Smart Gear Competition. Det er første gang nordmenn vinner denne internasjonale miljøkonkurransen.

Lett å sjekke fangst

En tredel av verdens fiskebestander er overfisket. Det er dessuten en utfordring at mange fiskere får med seg andre fiskearter enn de de egentlig er ute etter. Det øker faren for dumping og overfiske av truede bestander. Årlig fanges det omtrent 30 millioner tonn fisk med not, en tredel av all fisk som blir fanget hvert år i hele verden. Nota er et effektivt fiskeredskap som kan fange stimer på opp mot 1.000 tonn i ett kast. Men hvordan vet fiskeren at fangsten inneholder akkurat det han er ute etter? Fram til nå har det vært vanskelig å sjekke fangsten før den dras inn og fisken er trengt sammen i nota ved skutesiden. Dersom det er feil fangst, kan fiskeren se seg nødt til å slippe hele eller deler av fangsten for å unngå å overskride kvoter, lastekapasitet eller for å øke fangstverdien. En stor del av denne fangsten kan da allerede være død eller døende.

Etisk forsvarlig

Vinnerbidraget, prøvetakingskanonen, består av en modifisert trykkluftdrevet kanon som skyter en sammenpakket, spesialdesignet trål ut i fiskenota. Trålen dras tilbake til fartøyet ved hjelp av en hydraulisk vinsj som sikrer jevn og tilstrekkelig høy hastighet gjennom vannmassene. Så snart trålen kommer i bevegelse sørger kiter for at trålen er selvspredende, åpner seg raskt og begynner å fiske. Resultatet er en representativ prøve av fangsten i nota. Prøven gir fiskeren informasjon om fiskens størrelse, kvalitet og art. Basert på denne prøven kan fiskeren vurdere om han ønsker å slippe hele eller deler av fangsten mens det ennå er lovlig og etisk forsvarlig å slippe den, altså før fisken blir presset sammen inntil skutesiden og mange fisk dør.

Hindrer sløsing

– Denne oppfinnelsen vil langt på vei løse et alvorlig problem, nemlig at fisk som blir fanget dør uten å bli tatt med inn til land. Det skaper stor usikkerhet når man skal bestemme hvor gode eller dårlige fiskebestander er, noe som igjen får direkte konsekvenser når havforskere og myndigheter skal bestemme hvor mye fisk som faktisk kan fiskes uten å overfiske havet. I tillegg er det å fiske fisk uten å bruke det man høster en stor sløsing med ressurser, sier WWFs fiskerirådgiver Fredrik Myhre.
– For at fiskerne skal kunne følge regelverket og fortsatt fiske på en effektiv og lønnsom måte, er det behov for instrumenter og metoder som gir fiskerne fangstinformasjon i en tidligere fase av fisket mens det fortsatt er lovlig og ansvarlig å slippe uønskede fangster, sier Bjørnar Isaksen ved Havforskningsinstituttet, en av de tre vinnerne.

Stimulerer til innovasjon

The International Smart Gear Competition ble opprettet i 2004 av WWF. Prisen skal stimulere til innovasjon og utvikling av fiskeriteknologi som bidrar til å redusere uønsket fangst og redusere dødelighet av denne i verdens fiskerier.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson