Til hovedinnhold
Norsk English

Stortingsrepresentanter bekreftet at insentiver opprettholdes

I panelet fra venstre: Erik Espeset, Tafjord Kraft, Steffen Møller-Holst, SINTEF, Liv Øvstedal, SINTEF og Heikki Holmås og Ola Elvestuen fra Stortinget.
På SINTEF-seminaret 10. april var Ola Elvestuen og Heikki Holmås fra Stortinget klare på at den norske suksessen med elbiler skyldes støtteordningene, og at disse skal beholdes slik at også hydrogenbilene får en god start på norske veier.

Av Åse Dragland

Temaet for seminaret var hvordan Norge kan skape ny, grønn næringsvirksomhet ut fra at store deler av den norske personbilparken vil være elektrisk drevet i framtida.

Mange ville si noe
Med femti oppmøtte i salen- inklusive representanter fra departementene, Bellona, Energi Norge, Norsk El-bilforening og Grønn Fjord 2020, var spørsmålene så mange at ikke alle ble besvart da ordstyrer Svein Tønseth måtte runde av klokken halv fire.


Verdier kan skapes
Steffen Møller Holst og Liv Øvstedal fra SINTEF åpnet med å skissere løsninger – fra at vindressursene våre kan utnyttes til å framstille hydrogen, til hvordan den norske turistnæringen burde markedsføre seg bærekraftig gjennom miljøriktig transport.

Erik Espeset, sjef for Tafjord Kraft, fulgte opp med at det kreves en snuoperasjon i dagens status der pessimismen rår i fornybar-bransjen mens den fossile industrien jubler. Han mente det lå store muligheter i å skape en helt ny grønn industri innen transport.

Og fra "den politiske benken" var det altså ikke tvil om at insentiver skulle beholdes:
-Vi skal ha 200 000 elbiler i 2020, og vil legge på plass de insentiver som kreves for at vi skal nå nullutslipp på transport, og hydrogenbiler skal ha forlenget fritak i kollektivfeltene. Vi skal opprettholde Miljøteknologifondet og forskningsmidler, lovte Ola Elvestuen.
 
Se videoer og power-pointer fra seminaret på www.sintef.no/seminar