Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunene ønsker øremerkede midler til rusarbeid

To av tre fagansvarlige i kommunalt rusarbeid rapporterer at de økonomiske ressursene ikke strekker til. Nesten alle mener at øremerking må til dersom rusfeltet skal prioriteres i de lokale budsjettprosessene. Det viser en kartleggingsundersøkelse gjennomført av SINTEF.

Et klart flertall av de fagansvarlige i kommunalt rusarbeid beskriver at tjenestetilbudet er helhetlig og samordnet, tilgjengelig og individuelt tilpasset. Bruk av ansvarsgrupper og koordinator er relativt utbredt.

Fagmiljøene oppgir at det tverrfaglige samarbeid om tjenestetilbudet fungerer godt, særlig med NAV, psykisk helsevern og fastlegene, og at det er et svært stort behov for slikt samarbeid, også med tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og annen spesialisthelsetjeneste.

De fleste vurderer de økonomiske rammene som for knappe, og at det er nødvendig å øremerke midler til rusarbeidet i kommunene.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.06.2013 - 31.12.2013

Kontaktperson:

Solveig Osborg Ose

Utforsk fagområdene