Til hovedinnhold
Norsk English

"Vekst i Nord II" - Informasjonsmøte i Harstad

Person
Det er satt av en ny dag og tidspunkt for Vekst i Nord II informasjonsmøtet i Harstad!

Program for informasjonsmøte Harstad 24.mars 2014 kl 15

"Vekst i Nord II"

Sted: Peppes Pizza, møterom

Bedriftsledere som har vekstpotensiale for sine virksomheter er velkommen til informasjon om SINTEF Nords vekstprogram som har oppstart våren 2014. Dette programmet har som målsetning å samle 8-10 bedrifter i Tromsø, Harstad og Narvik og tidligere har det i hovedsak vært  råvareleverandører og industri som deltakere. Det vil bli avholdt både møter og samlinger hvor bedriftene kan utveksle erfaringer.

 

15.00              Velkommen

15.10              Potensialer for verdiskapning i nord

Harstadregionens Næringsforening

15:25              Nyskapning og vekst i Harstadregionen 

Harstad kommune

15:40              Pause   

15:50              Presentasjon av Vekst i Nord II

                        * Hvorfor delta i vekstprogrammet?

Jørn Eldby, SINTEF Nord AS

                        * Vekst i bedrifter – Innovasjon Norges rolle

Lillian M Sund på vegne av Innovasjon Norge Troms

16:20             Spørsmål/avslutning     

 

Møtet er gratis, dog grunnet matservering ønskes påmelding til el. 47285318