Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan sikre varetransporten til framtidas grønne byer?

Nasjonal transportplan har bestemt at all vekst innen persontransport i de store byene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Men hvordan forene gode kår for fotgjengere og syklister med varetransport som holder liv i sentrumsbutikkene? Hvordan kan dette bidra til bedre luftkvalitet og mindre støy?

SINTEF  inviterer til seminaret
Hvordan sikre varetransporten til framtidas grønne byer?
20. november, kl 13.30  - 15.30, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo (møterom: Scandinavia Scene)

Foredrag

 • Hvordan få mennesker og gods inn/ut av sentrum på en god måte?
  v/Linda Hofstad Helleland, leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget
 • Hvordan få på plass effektive og miljøvennlige varetransportløsninger i Oslo?
  v/Astrid Bjørgen Sund, forskningsleder SINTEF
 • Hvilke transportbehov vil et framtidig næringsliv kreve?
  v/Ole Andreas Hagen, Vice President PostNord Logistics AB
 • Paneldebatt
  Møteleder: Svein Tønseth, SINTEF

Seminaret er gratis. Det er hyggelig om du har anledning til å komme.

Påmelding: www.sintef.no/seminar eller tlf: 930 37 459.

 

 

 

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.02.2012 - 31.12.2014

Kontaktperson:

Astrid Bjørgen

Kontaktperson