Til hovedinnhold
Norsk English

Utdannelse avgjørende for synshemmede

Prosjektet "Med jobb i sikte" har hatt som utgangspunkt at det er helsefremmende å være i arbeid. Foto: ThinkStock.
En fersk undersøkelse viser at utdannelse er viktig for å få synshemmede i jobb. Det rimer dårlig med at ungdom med synstap nå får fritak for en rekke fag i videregående skole.

I gruppen av synshemmede som er ute i arbeidslivet, er det flere som både har grunnskole og universitetsgrad enn i resten av befolkningen. De fleste var også jobb i mens de var under utdanning.

Det kommer fram i den nye breddeundersøkelsen fra SINTEF, der opp mot 1000 synshemmede personer har besvart spørsmål. Prosjektet “Med jobb i sikte” er den første større undersøkelse siden 1994. Mens man i tidligere undersøkelser har sett på virkemidler og støtteordninger, har man nå fokusert på hva som hemmer og fremmer synshemmede i å komme ut i jobb.

Norges Blindeforbund som har finansiert prosjektet sammen med NHOs arbeidsmiljøfond, mener det er grunn til å se nærmere på at ungdom kommer ut av videregående uten fullverdig studiekompetanse. I “den gamle skole” måtte nemlig synshemmede ta alle fag. I dag kan man få fritak for deler av fag som engelsk og matematikk, og man kan gå ut av videregående med “store hull”.

Les mer om undersøkelsen på Gemini.no.

Kontakt

Thale Kvernberg Andersen, avd. Teknologiledelse

Utforsk fagområdene