Til hovedinnhold
Norsk English

Energisparepris til SINTEF og Rema

I den prisbelønte nærbutikken har SINTEF-forsker Armin Hafner valgt energiløsninger som ikke er hyllevare. Energimålinger skal nå legge grunnlaget for serieproduserte og billigere systemer som også andre dagligvarebutikker kan bruke. Foto: SINTEF / Thor N
En dagligvarebutikk i Trondheim klarer seg med nær to tredeler av energien som går med i andre kolonialer.

Nå er butikken tildelt Trondheim kommunes Energisparepris. Prisen gikk til nærbutikken Rema Kroppanmarka, representert ved Rema Eiendom og SINTEF Energi.  

Forskningsprosjekt

Energiløsningene i butikken er utformet som ledd i et forskningsprosjekt, ledet av SINTEF Energi.

I vinter har den nybygde nærbutikken i bydelen Kroppanmarka i Trondheim hatt et strømforbruk som var 30 prosent lavere enn i fire andre sammenliknbare butikker. Alle butikkene som fikk energiforbruket sitt målt, ligger i Midt-Norges hovedstad og har dermed hatt samme vær og utetemperatur.

– Dette må være Norges mest energieffektive butikk i sitt slag. Jeg våger påstanden.  Ingen annen dagligvarebutikk i et frittliggende bygg kan være mer gjerrig på energien enn denne her, sier seniorforsker Armin Hafner og peker innover i lyse lokaler som bugner av mat og andre nødvendighetsartikler.

Smart bruk av dagslys og spillvarme

Hafner har ledet arbeidet med å utforme hele energikjeden i butikken, på vegne av SINTEF Energi. Ifølge prosjektlederen er butikkens lave energi-hunger et resultat av to strategier for effektiv energibruk:

  • Lysstyring. Et automatisk styringssystem slår av lysrør i taket når det er nok dagslys i lokalet. Fasader der det gjennomskinnelige isolasjonsmaterialet aerogel er utnyttet, sprer dagslyset effektivt innover i butikken. Bruken av dette materialet har også gjort det unødvendig å installere fordyrende systemer for solavskjerming.
  • Fullt integrert system for ventilasjon, kjøling og oppvarming. Overskuddsvarme fra kjølemaskineriet mellomlagres i vanntanker, og varme herfra leveres tilbake til butikken via ventilasjonssystem og golvvarme – når dette trengs. I tillegg er fire 170 meter dype energibrønner boret utenfor bygget. Disse gir tilgang til energi som kan brukes til kjøling og avfuktning av inneluft sommerstid, og til varmepumpedrift om vinteren. Direkte bruk av elektrisitet til oppvarming – en lite effektiv form for energibruk – vil ikke forekomme. 

– "Cluet" er at vi tar vare på den varmen vi har og at vi bruker den fornuftig, sier Armin Hafner.

 

Rema-sjef Ole Robert Reitan på besøk i maskinrommet for butikkjøling i den nybygde butikken, sammen med SINTEFs  Armin Hafner. Rema-sjef Ole Robert Reitan på besøk i maskinrommet for butikkjøling i den nybygde butikken, sammen med SINTEFs Armin Hafner. Foto: SINTEF / Thor Nielsen

 

Serieproduksjon neste

Energiløsningene er utformet gjennom kompetanseprosjektet Creativ, som støttes økonomisk av Forskningsrådet.

I prosjektet er Rema 1000 pluss leverandørselskapene Danfoss og Systemair med som næringslivspartnere. Arkitektkontoret Snøhetta har tegnet lokalet.

Ingen av de som har vært med på å realisere løsningen, legger skjul på at butikken er blitt dyrere enn vanlige nærbutikker.

Nå skal vitenskapelige målinger av energibruken legge grunnlaget for serieproduserte og dermed billigere løsninger. Tanken er at utstyrs- og systemleverandører i neste omgang skal spre disse til andre butikker – i Norge og utlandet.

Glade vinnere - og stolt prisutdeler: Fra venstre Petter E. Røkke og Armin Hafner, begge fra SINTEF Energi, varaordfører og seremonimiester Knut Fagerbakke, Eivind Bustad fra Rema Eiendomsutvikling Nord, Bjørnar Strand fra Rema 1000 og Terje Steen fra Rema Eiendomsutvikling Nord.

Glade vinnere - og stolt prisutdeler: Fra venstre Petter E. Røkke og Armin Hafner, begge fra SINTEF Energi, varaordfører og seremonimiester Knut Fagerbakke, Eivind Bustad fra Rema Eiendomsutvikling Nord, Bjørnar Strand fra Rema 1000 og Terje Steen fra Rema Eiendomsutvikling Nord. Foto: Carl-Erik Eriksson

 

Kontakt:  

Ansattinfo mangler