Til hovedinnhold
Norsk English

Ambisiøs rehabilitering må til

Det trenges ambisiøse rehabiliteringsprosjekt skal Norge nå nasjonale og internasjonale klimamål for eksisterende bygg.

Det hevder Sintef Byggforsk. Forskerne påpeker at boligblokkene som er bygget i etterkrigstiden i Norge, utgjør en betydelig del av boligmassen i byer og tettsteder. Samtidig er det er store utfordringer med å oppgradere disse boligene – ikke minst når det gjelder energieffektivisering og universell utforming. Disse to områdene kan ikke disse ses uavhengig av hverandre.

I en fersk studie skriver SINTEF Byggforsk at det må offentlige tilskudd til for å komme på et høyt nok ambisjonsnivå for rehabiliteringen, og at aktører som Husbanken og Enova må bidra som pådrivere.