Til hovedinnhold
Norsk English

Olje- og energiministeren på besøk

Mandag 10. februar 2014 gjestet olje- og energiminister Tord Lien MARINTEK og NTNU Institutt for marin teknikk på et frokostmøte med påfølgende omvisning. I møtet fikk han presentert status for realiseringen av Ocean Space Centre, samt informasjon om AMOS Senter for fremragende forskning.

En svært interessert og positiv minister, som i lengre tid har vært en politisk støttespiller for fagmiljøet på Tyholt, og som gjennom flere år har vist stor interesse for havromsteknologi, stilte mange gode spørsmål og det ble en fin dialog. Det ble gjennomført besøk i tre av våre laboratorier (Skipsmodelltanken, Havbassenget og Konstruksjonslaboratoriet), og det pågikk avanserte forsøk av relevans for ministerens portefølje i samtlige av dem.

Til stede var olje- og energiminister Tord Lien (FrP) med politisk rådgiver og to stykker fra departementet. Fra NTNU stilte rektor Gunnar Bovim og prorektor Johan E. Hustad, samt instituttstyrer Harald Ellingsen og AMOS-sjef Asgeir Sørensen.

Dette var første gang MARINTEK har fått muligheten til å presentere Ocean Space Centre direkte for rektor Bovim, som var meget interessert i prosessen, og vil holdes løpende orientert. Fra MARINTEK møtte adm.dir. Oddvar Eide, prosjektleder Atle Minsaas og kommunikasjonssjef Jo Stein Moen, mens SINTEF stilte med konsernsjef Unni Steinsmo og kommunikasjonsdirektør Petter Haugan. Resten av dagen tilbringer Tord Lien sammen med NTNU og SINTEF med dialogmøter og ytterligere omvisninger i Trondheim.