Til hovedinnhold

Nasjonal smartgridstrategi

Fremtidens nett må kunne håndtere komplekse driftssituasjoner. På Energikonferansen 2014 presenterte The Norwegian Smart Grid Centre en strategi for forskning, utvikling og demonstrasjon for realisering av smarte nett i Norge.

Kjetil Storset, Grete Håkonsen Coldevin, Jan Kristensen, Heidi Kvalvåg, Sigurd Kvistad og Stian Reite på Energiforskningskonferansen. (Foto: Claude R. Olsen)

Strategien er utformet gjennom felles innsats fra nettselskapene som er medlemmer i senteret.

Forskningsrådet:
Nasjonal smartgridstrategi lansert på Energiforskningskonferansen

Publisert onsdag 4. juni 2014

Kontakt ved
SINTEF Energi:  

Grete Håkonsen Coldevin