Til hovedinnhold
Norsk English

Prisbelønt for beste energi-idé

Olje- og energiminister Tord Lien overrekker SINTEF-forsker Tor Haakon Bakken energiprisen fra tankesmia Grønn Fase under en tilstelning i Asker fredag 15. august. Foto: Marita Sætnan
SINTEFs Tor Haakon Bakken ble 50 000 pris-kroner rikere i dag for en idé om å utnytte energien i varmt avløpsvann fra husholdningene.

Bak prisutdelingen står Grønn Fase, ei tankesmie som består av forskere som jobber med energi, klima og miljø.

For tredje gang inviterte forumet i år til konkurranse om "beste idé eller konsept som fremmer miljøvennlig energi i Norge." I dag ble spenningen utløst. Prisen ble utdelt av ingen ringere enn olje- og energiministeren – og gikk til Tor Haakon Bakken, forsker ved SINTEF Energi.

Prisvinneren ønsker å gjøre bruk av energien i alt det varme vannet som du og jeg sender rett ut på avløpsnettet. Ideen hans går ut på å ta vare på varmen i avløpsvannet – før den har forlatt huset – og bruke den til ny oppvarming av rent vann, eventuelt til oppvarming av rom i huset.


Rett under vasken


Det eneste prisvinneren kjenner til av ideer som er beslektet og realisert i Norge i dag, er varmegjenvinning fra vann i kommunale renseanlegg.

– Men da er varmtvannet blandet ut med masse kaldtvann i avløpsnettet. Det er mye mer effektivt å hente ut varmen høyt oppe i rørsystemet. Det vil si rett under vasken der pastavannet helles ut, og der varmt vann fra oppvask- og vaskemaskin og dusjen tilføres, sier Bakken.


Hverdags-observasjoner


Helt konkret består ideen hans i å installere en temperatursensor høyt opp i de av rørene som frakter varmt og kaldt avløpsvann.

Når vanntemperaturen overstiger en bestemt grenseverdi, sluses vannet inn i et internt rørsystem hvor varmen tappes av. Den kan for eksempel brukes til å varme opp varmtvannsberedere. Til dette ser Bakken for seg at en varmeveksler kan brukes, eller at det kan være direkte kontakt mellom varme og kalde overflater – eller lignende.

– Ideen bygger på observasjoner jeg har gjort i hverdagen, og jeg er sikkert ikke den første som har tenkt tanken, sier Bakken beskjedent. Til daglig jobber han med andre aspekter av vann som ressurs. Hos SINTEF Energi er spesialfeltet hans miljøvirkninger av vannkraft. Samme tema arbeider han nå med som doktorgradsstipendiat ved NTNUs Institutt for vann- og miljøteknikk og CEDREN – et av Norges 11 nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi.


En fjerdedel av energiforbruket


I ideskissen han sendte inn til tankesmia, viser Bakken til anslag fra NVE, Vestlandsforskning og SSB som antyder at 10 til 20 prosent av energiforbruket i en vanlig husholdning går til oppvarming av vann i varmtvannsbereder.

– I tillegg bruker vi energi til å varme vann i vaskemaskin, oppvaskmaskin og i forbindelse med matlaging. Det totale energiforbruket til oppvarming av vann i en vanlig husholdning kan dermed anslagsvis være 25 prosent av det totale energiforbruket. Internasjonalt er andelen enda høyere. Min vurdering er at varmegjenvinning fra varmtvann kan bli det neste store ENØK-tiltaket i norske hjem, sier prisvinneren.


Detektivarbeid gjenstår


Han ser det som et naturlig neste steg å undersøke hvorfor disse løsningene ikke er satt ut i livet allerede.

– Kanskje er det tekniske grunner til at ingen har gjort det, eller kanskje er det mangel på leverandører. For det jeg vet kan det være ulønnsomt å gjøre det med dagens rammebetingelser. I så fall kunne det være en ide å subsidiere slike løsninger. Gjennom de grønne sertifikatene subsidierer Norge ny fornybar kraftproduksjon. Jeg ser det som minst like fornuftig å subsidiere tiltak som reduserer behovet for ny energitilførsel, sier Tor Haakon Bakken.

Av Svein Tønseth

Miljøpris for studenter og stipendiater

  • Tankesmia Grønn Fase, som i år delte ut sin energipris for tredje gang, ble etablert i 2009.
  • Den består av stipendiater og masterstudenter, hovedsakelig tilknyttet Norges 11 forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), som studerer ulike aspekter ved miljøvennlig energi.
  • Den overordnede oppgaven som tankesmia søker å løse er: Hvordan kan Norge bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringene?
  • Alle studenter og stipendiater ved norske høyskoler og universiteter kan sende inn forslag. SINTEF-forsker Tor Haakon Bakken var kvalifisert for deltakelse i og med at han nå er doktorgradsstipendiat ved NTNU.

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson