Til hovedinnhold
Norsk English

Duft-agn skal gi grønnere fiske

Det tåler å strekkes, agnet som forskerne Ferdinand Männle og Huaitian Bu har utviklet ved denne kjemilab'en hos SINTEF i Oslo. Foto: SINTEF / Werner Juvik
Framtidas fiskere skal slippe å bruke matfisk som lokkemat. Norsk ide om et duftende, syntetisk agn for linefiske er nå prisbelønt.

Forskningsrådet har gitt sin Innovasjonspris på en halv million kroner til Tromsø-bedriften Polybait AS.

Gründer Svein Kvalvik har forskningsinstituttene SINTEF og NOFIMA med seg ved utviklingen av produktideen som innkasserte prisen: fiskeagn bestående av et biologisk nedbrytbart bindemiddel, tilsatt skreddersydde duftmolekyler.

– Arbeidet hadde ikke vært gjennomførbart uten et samarbeid med så kraftige miljøer som dette, sier prisvinneren.

Linefiske er en utbredt form for fiske i Norge. I dag har moderne autolinefartøyer overtatt mye av det tradisjonelle linefisket. Polybait-gründer Svein Kvalvik har særlig hatt denne flåten i tankene, moderne båter med døgnkontinuerlig drift, der agn påføres ombord.

Det kunstige agnet åpner for flere gevinster knyttet til disse båtene, både av grønn og økonomisk art:

Energibesparende og forenklende

  • Slår det kommende agnet an, vil det gjøre linefiske mer bærekraftig – fordi det ikke lenger vil være nødvendig å bruke matfisk som agn.
  • Det kunstige agnet kan spare inn energien og arealet som i dag går med til å fryse ned agn ombord og ved mellomlagring på land.
  • Ifølge Polybait vil bedriftens agn bli rimeligere og enklere i bruk enn tradisjonelt agn.
  • Utviklingsarbeidet hviler på forskningsresultat som viser at torsk er i stand til å oppdage duftmolekyler på hele 700 meters avstand. Bedriften håper derfor at det kommende agnet vil lokke mer fisk til lina – det vil si gjøre fangsten mer effektiv.
  • Bedriften har ambisjoner om å utvikle line-agn med duftstoffer som appellerer spesielt til enkelte fiskeslag. Dette kan redusere problemer knyttet til uønsket bifangst.

Dufter fra restråstoff

Duftstoffene som den prisbelønte gründer-bedriften bruker, er sirklet inn av NOFIMA – Europas største institutt innenfor næringsrettet utvikling og forskning på akvakultur, fiskeri og mat.

I dette arbeidet har instituttet utnyttet restråstoff fra fiskeindustrien.

Biologisk nedbrytbart

SINTEF, på sin side, har ansvaret for utviklingen av bindemidlet som utgjør selve agnet. Prosjektleder Ferdinand Männle forklarer:

– I tillegg til å bli tiltrukket av lukten, er det avgjørende at fisken også liker det den ser og det den setter tennene i. Agnet må likne på fiskekjøtt og må derfor inneholde mye vann. Det må være biologisk nedbrytbart, sånn at agnet ikke fortsetter å fiske hvis lina slites. Bindemidlet må slippe ut duftmolekylene på en kontrollert måte, slik at det ikke tømmes for lukt for raskt. I tillegg må agnet kunne produseres industrielt i store volum. Jobben vår har bestått i å finne en materialkombinasjon som innfrir alle disse kravene på en gang.

Spinoff-krem

Som et spinoff-produkt av lineprosjektet, har Polybait fått fram en gele-liknende krem med duftstoffer. Denne er myntet på sportsfiske-markedet og kan påføres fiskeredskap som flue og sluk. Også kremen er utviklet gjennom et nært samarbeid med NOFIMA og SINTEF.

På et drøyt år har Tromsø-bedriften solgt 9000 enheter. Nå venter en større lansering i Storbritannia og Tyskland for denne "fiskelykken på tube".

Av Svein Tønseth

Utforsk fagområdene