Til hovedinnhold
Norsk English

Havmerd– Lakseoppdrett til havs

Oppdrettsselskapet SALMAR på Frøya har gjennom utviklingsselskapet Ocean Farming foreslått en ny design for havmerd for oppdrett av laks på værutsatte lokasjoner.

Til nå har vanlig merd-design bestått av fleksible flyteringer i sjøoverflaten med not under. Disse merdene følger bølgenes bevegelser og nøtene endrer fasongen i strøm. Dette har vært årsak til slitasje i merden med fare for rømning av fisk.

Den nye havmerden er formet som en sirkulær konstruksjon i stål med diameter 110 m, dypgang 42 m og total høyde 67 m. Nettet utgjøres av et gjerde-lignende gitter og er strukket over hele konstruksjonens volum opp til 50 m høyde. Flyteelementene er plassert helt nederst under 6 vertikale hovedsøyler som bærer hele konstruksjonen. Havmerden forankres i havbunnen med 8 forankringsliner slik som på en oljeplattform. Vannlinjearealet er lite, og havmerden er derfor lite påvirket av bølger. Den har et volum som er 8 ganger større enn en konvensjonell merd.

MARINTEK har gjennomført modellforsøk av havmerden i Havbassenget på Tyholt. Merden ble testet i realistiske sjøtilstander med bølge-, strøm- og vind-forhold for Frohavet. Største signifikante bølgehøyde på lokasjonen er 5 m. Det tilsvarer maksimale bølgehøyder på nesten 10 m. Havmerden viste små bevegelser og gode sjøegenskaper i alle de testede kondisjonene. Kreftene i forankringen var akseptable og bølgeslag på konstruksjonen var minimale. Den foreslåtte havmerd-konstruksjonen synes å klare seg godt på de aktuelle lokasjonene på 150 m vanndyp på Frohavet.