Til hovedinnhold

Prestisjepris for arbeid med CO2-fangst

Greenman Award er en av de høyeste utmerkelsene innen området karbonfangst, -transport, og –lagring. I år ble den tildelt professor Hallvard Svendsen ved NTNU.

http://www.ghgt.info/

Prisen gis til en person som i stor utstrekning har bidratt vesentlig til utviklingen innenfor dette området. Prisen gis kun annethvert år og annonseres på GHGT-konferansen. (2014-10-20)

Les hele artikkelen på GEMINI.no

Publisert onsdag 22. oktober 2014
Direktør bærekraft - SINTEF
+47 951 56 181

Prosjektvarighet:

01.01.2009 - 31.12.2016